Conflict in Wooninvesteringsfonds over verkoop woningen

17 december 2014

Er is een conflict gerezen in het Wooninvesteringsfonds (WIF) over de verkoop van zo’n 3.800 woningen aan de Engelse beleggingsmaatschappij Round Hill Capital.

De kerngroep van leden van het WIF - een aantal corporaties die woningen hebben verkocht aan het WIF in ruil voor zogeheten certificaten - vindt dat het WIF in strijd met de statuten handelt door de alternatieven voor de verkoop onvoldoende te onderzoeken. De kerngroep dreigt eventueel met juridische stappen.

Het WIF werd in 2005 als woningcorporatie opgericht met als doel woningen van collega-corporaties aan te kopen en vervolgens later weer te verkopen. Mede door de crisis lukte dat onvoldoende en belandde het WIF vorig jaar in zwaar weer. De verkoop ineens van een groot deel van het bezit zou het WIF uit de liquiditeitsproblemen moeten helpen.

Eind november maakte het WIF bekend dat het was gelukt een koper te vinden voor de 3.800 woningen die sinds de zomer in de etalage stonden. De Engelse investeerder Round Hill Capital wil 365 miljoen euro neerleggen voor 3.786 WIF-woningen, verspreid over 114 complexen in het hele land, van Delfzijl tot Maastricht. Dat komt neer op 75 procent van de WOZ-waarde. De belegger is de laatste tijd heel actief op de Nederlandse woningmarkt. Eerder dit jaar kocht Round Hill Capital voor 180 miljoen 1.584 woningen van CBRE Global Investors en onlangs werd voor 89 miljoen de woningportefeuille overgenomen van Propertize, de voormalige vastgoedpoot van SNS. Deze portefeuille van 976 woningen is omstreden omdat hij eigendom was van de failliete vastgoedman Roger Lips, die door Justitie wordt verdacht van faillissementsfraude.

Herfinanciering

De verkoop van de WIF-woningen is nog allerminst zeker. Eerst moeten de betrokken huurdersorganisaties en gemeenten nog hun ‘zienswijze’ geven. En ook de minister kan roet in het eten gooien. En nu gooit dus ook de een aantal WIF-leden de kont tegen de krib. De kerngroep van WIF-leden, corporaties Intermaris, De Goede Woning, Qua Wonen en Woonbron, heeft stevige kritiek op de gang van zaken. Zij vinden dat het WIF op basis van de statuten meer werk had moeten maken van een volgens hen levensvatbaar alternatief: het herfinancieren van ongeveer 240 miljoen aan leningen. Dit zou mogelijk zijn als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een borging verstrekt voor de nieuwe leningen en de betrokken gemeenten bereid zijn als ‘achtervang’ te dienen. De gemeenten met de meeste WIF-woningen zijn Rotterdam (ruim 1.000), Groningen (425), Purmerend (368) en Delft (304).

Eventueel juridische stappen

De kerngroep hecht zeer aan het afronden van het herfinancieringsscenario. Alleen daarmee is 129 miljoen euro volkshuisvestelijk kapitaal te behouden die bij verkoop uit de corporatiesector verdwijnt. Ze doelen daarmee op de resterende 25 procent van de WOZ-waarde. De vier corporaties staan erop dat de algemene ledenvergadering van het WIF op een statutair juiste manier bij de beslissing wordt betrokken. Alleen de ledenvergadering kan namelijk de verkoop of herfinanciering goedkeuren. Gebeurt dat niet dan overwegen ze juridische stappen tegen het WIF.

Oproep aan politiek

Ook de Woonbond is allerminst blij met de voorgenomen verkoop van de WIF-woningen aan Round Hill Capital. Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Daarmee is in mijn ogen gekozen voor het slechtste scenario. Ik zie veel liever dat de woningen in de corporatiesector blijven of dat er oplossing wordt gevonden voor de herfinanciering van de leningen. Dat is beter voor de huurders en er lekt geen geld weg uit de corporatiesector. Het is hopelijk nog niet te laat, want de betrokken huurdersorganisaties en gemeenten moeten hun zienswijze nog geven en de minister kan zijn goedkeuring weigeren. Ik roep hierbij de politiek op om te onderzoeken hoe de woningen behouden kunnen blijven voor de corporatiesector.’

verkoop huurwoningen
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen