Controleer of u met succes bezwaar kunt maken

16 april 2015

Deze maand krijgt u een brief over de huurverhoging per 1 juli. Met de online check van de Woonbond kunt u nagaan of uw verhuurder zich daarbij aan de wettelijke regels houdt. Als dat niet zo is, kunt u met succes bezwaar maken. Dat kan u veel geld schelen.

Man schrikt van zojuist geopende post

Dit jaar is er -net als in de twee voorgaande jaren- een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk. Met de introductie van deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn de wettelijke regels erg ingewikkeld geworden.

Volgens de wet mag de huur van niet-geliberaliseerde woningen (sociale huurwoningen) ieder jaar met een door de minister vast te stellen maximumpercentage worden verhoogd. Voor drie verschillende inkomensgroepen gelden daarbij andere maximumpercentages: 2.5% voor inkomens tot € 34.229, 3% voor inkomens tussen € 34.229 en € 43.786 en 5% voor inkomens daarboven. Welk maximumpercentage voor uw huishouden geldt, moet gebaseerd zijn op het belastbaar inkomen uit twee voorgaande jaren: 2013 én 2014. En op de samenstelling van uw huishouden per 1 juli 2015. Als uw verhuurder méér wil vragen dan 2.5%, dan moet hij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. Die inkomensindicatie moet hij meesturen met de brief waarin hij de huurverhoging aankondigt.

Inkomensindicatie klopt niet altijd

Om te bepalen in welke inkomenscategorie uw huishouden valt bekijkt de Belastingdienst wat de mensen die op uw adres zijn ingeschreven in 2013 aan (gezamenlijk) belastbaar inkomen hadden. Het inkomen over 2014 wordt niet in die bepaling betrokken. Op het moment dat de indicaties verstrekt worden zijn de belastingaangiftes over 2014 immers nog niet verwerkt, waardoor belastbare inkomens nog niet definitief vaststaan. Wie er op 1 juli 2015 tot uw huishouden horen weet de Belastingdienst op het moment van verstrekking evenmin. Daarom kan het zijn dat u een huurverhoging krijgt voorgesteld die gebaseerd is op een inkomensindicatie die niet (meer) klopt.

Maak hoe dan ook bezwaar bij fouten

Tegen een (inkomensafhankelijke) huurverhoging van 3% of 5% kunt u met succes bezwaar maken als uw inkomen in 2014 zo ver gedaald is dat u in een lagere inkomenscategorie thuis zou horen, of als de inkomensindicatie die de Belastingdienst verstrekt heeft om andere redenen niet klopt. Tegen de basishuurverhoging van 2.5% (of minder) zal bezwaar op grond van een inkomensdaling niet succesvol zijn. Maar er kunnen wel weer andere wettelijk erkende redenen zijn die maken dat u met succes bezwaar kunt maken. Of dat in uw situatie zo is, kunt u controleren met de check van de Woonbond.

Bezwaar maken nooit verboden

Ook als de huurverhoging volgens de regels van de wet is toegestaan mag u bezwaar maken. U zult de bezwaarprocedure dan verliezen, maar bezwaar maken is nooit verboden. Een verloren bezwaarprocedure kost u wel 25 euro aan legeskosten.

Maak voor 1 juli bezwaar

Als u bezwaar wilt maken moet u dat op tijd doen. Gaat het om de huurverhoging per 1 juli dan moet uw bezwaarbrief vóór 1 juli door de verhuurder zijn ontvangen. Kiest u ervoor om bezwaar te maken door de oude huurprijs te blijven betalen dan moet u ervoor zorgen dat u een eventuele automatische incasso op tijd laat aanpassen. Stuurt u geen bezwaarbrief én betaalt u de huurverhoging, dan is er na 1 juli niets meer aan te doen. U zit dan aan de huurverhoging vast, zelfs als die volgens de wettelijke regels onterecht was.

Huurderslijn helpt Woonbondleden

Hebt u vragen over bezwaar maken, naar aanleiding van de huurverhogingscheck? Dan kunt u telefonisch advies vragen bij de Huurderslijn van de Woonbond (020-5517755). Daarvoor moet u wel lid zijn van de Woonbond. Bent u nog geen lid dan kunt u dat worden bij het eerste telefoongesprek. Of u kunt via de website lid worden.

jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen