Corporatie vecht voor huurkorting

25 juli 2017

Woningcorporatie Zeeuwland mag van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) niet eenmalig € 170,- korting geven aan haar huurders. De corporatie is het hier niet mee eens en neemt juridische stappen. Desnoods tot aan de rechter, schrijft Zeeuwland in een brief aan de huurders.

Huurverlaging

Door de fusie van twee corporaties (Zeeuwland en Woonburg) bespaart de corporatie jaarlijks een miljoen euro. De huurdersorganisatie was akkoord gegaan met de fusie op de voorwaarde dat de jaarlijkse meevaller ten goede kwam aan de huurders.

Structurele huurmatiging

De corporatie wil de jaarlijkse meevaller verwerken in de huurprijzen komende jaren. Omdat dat voor dit jaar nog niet mogelijk was, is met de huurdersorganisatie afgesproken dit jaar een eenmalige huurkorting van € 170,- voor alle huurders te hanteren. Deze afspraak was onderdeel van het fusievoorstel dat eerder positief door de Aw is beoordeeld. Daar komt de Autoriteit nu dus op terug.

Geld van huurders

Wat de Woonbond betreft is de huurkorting onderdeel van de bedrijfsvoering rond verhuur en moet deze afspraak gewoon kunnen. Het geld van de corporatie wordt immers door huurders opgebracht. Een korting op de huur wanneer er door de fusie geld wordt bespaard is dan ook een logische stap. Helemaal als hier met de huurdersorganisatie afspraken over gemaakt zijn als onderdeel van de fusie.

Krap bij kas

'Veel van onze huurders zitten niet al te ruim bij kas', zegt Marco van der Wel van Zeeuwland tegen Omroep Zeeland. 'Dan is 170 euro veel geld. Toen we de korting aankondigden betekende dat een forse meevaller voor onze klanten. Ik las zelfs een reactie van iemand die blij was dat hij eindelijk nieuwe schoolspullen voor de kinderen kon kopen.' De korting was gepland voor de maand augustus. Als Zeeuwland gelijk krijgt van de rechter, volgt de verlaging op een later moment.

Onnavolgbaar

Corporatiekoepel Aedes vindt de gang van zaken bij de Aw onnavolgbaar. 'Eerst keurt de Autoriteit het fusievoorstel inclusief huurkorting goed, om vervolgens Zeeuwland terug te fluiten omdat een eenmalige huurkorting in strijd zou zijn met de wet. Terwijl de corporatie afspraken heeft gemaakt met huurders, geheel in lijn met de nieuwe Woningwet.'

 

betaalbaarheid
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen