Corporaties van plan om Vestia-bezit over te nemen

13 mei 2020

Woningcorporaties en overheden spreken de intentie uit om 10.000 Vestiawoningen in Zuid-Hollandse en Brabantse gemeenten binnen de corporatiesector te houden. Daarmee moet een tekort aan sociale huurwoningen in die gemeenten worden voorkomen.

Intentieverklaring aankoop door corporaties

Dinsdag tekenden vijftien woningcorporaties, zes gemeenten, twee provincies, het Rijk en brancheorganisatie Aedes een intentieverklaring zodat woningcorporaties zo'n 10.000 woningen van het noodlijdende Vestia over zullen nemen.

Vestia nog belangrijkste speler in de lokale huurwoningvoorraad

Het gaat om sociale en geliberaliseerde huurwoningen en ander vastgoed van Vestia in de Zuid-Hollandse gemeenten Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas en het Oost-Brabantse Bergeijk. In deze gemeenten is Vestia de grootste of een na grootste woningcorporatie en dus de belangrijkste speler in de sociale huurwoningvoorraad.

In Brielle zijn ze er nog niet uit

Een jaar geleden zette Vestia de 10.000 woningen te koop. Met de intentieverklaring lijkt de verkoop van 8.500 woningen aan regionale corporaties veiliggesteld. Over de ruim 1.500 woningen in Brielle zitten de partijen nog niet op een lijn.

Eindrapportage Karakus

Vorig jaar stelde BZK-minister Ollongren Hamit Karakus aan als Bestuurlijk Regisseur inzake de overname van het Vestia-bezit in deze Vestia 'maatwerkgemeenten'. Karakus leverde gisteren zijn eindrapportage.

Vestia vraagt marktwaarde

Al in zijn eerste rapport concludeerde Karakus dat overname van het Vestia-bezit door lokale woningcorporaties de meest passende oplossing is. Dat wilden de gemeenten en regionale woningcorporaties ook, maar corporaties struikelden over de prijs die Vestia vroeg: minimaal marktwaarde-in-verhuurde-staat.

Naast de verkoop nog liberalisering

Vestia en de zes gemeenten zagen elkaar vorig jaar voor de rechter. De gemeenten hadden bezwaar gemaakt tegen de liberalisering van honderden woningen door Vestia. Want daardoor zou er te weinig van hun sociale woningvoorraad overblijven. Zij vochten het besluit aan van het ministerie van BZK om de overheveling van sociale huurwoningen (daeb) naar de commerciële tak (niet-daeb) van Vestia goed te keuren. Maar de rechter stelde de zes gemeenten eind vorig jaar op alle punten in het ongelijk. De gemeenten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Gemeenten, provincies en Rijk moeten bijdragen

Vestia wilde niet zakken in prijs want de verkoop moest voldoende opbrengen zodat Vestia haar leningen vervroegd af kan lossen. Behalve de corporatiesector zullen dus ook gemeenten, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en het Rijk een bijdrage moeten leveren, concludeerde Karakus.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

Minister Ollongren onderzoekt nu onder andere de mogelijkheden voor een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij deze transacties en beslist daar deze zomer over. Zij wijst ook op de mogelijkheid voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de saneringsheffing voor de beoogde overnemende woningcorporaties. De gemeenten zouden de corporaties bijvoorbeeld tegemoet moeten komen met een lagere grondprijs voor nieuwbouw elders.

Eerste verkoop wellicht dit najaar

Aan de intentieverklaring ging maanden van overleg vooraf. Naar verwachting vindt de eerste verkoop nog dit najaar plaats en de laatste verkoop half 2021. Minister Ollongren stelt een onafhankelijke procesbegeleider aan die betrokken blijft bij het verkoopproces.

verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen