Daadwerkelijk meer zeggenschap gloort voor huurders

6 november 2014

We hebben goud in handen, maar het moet nog wel verzilverd worden’. Zo vatte Woonbonddirecteur Ronald Paping gisteren op een themabijeenkomst voor de achterban de aanbevelingen samen die de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties heeft geformuleerd over zeggenschap voor huurders.

Plenaire vergaderzaal in Tweede Kamer

Volgens de Woonbonddirecteur worden de komende twee maanden cruciaal. Begin december zal tijdens de Kamerbehandeling van het eindrapport van de commissie, én van de herziene Woningwet (‘Novelle’), duidelijk worden of het bij mooie woorden blijft of dat de politiek daadwerkelijk spijkers met koppen gaat slaan. Kortom: komt er eindelijk boter bij de vis als het gaat om meer zeggenschap voor huurders?

Rapport  enquêtecommissie

Op de geanimeerde avond in Utrecht, waar zo’n zestig vertegenwoordigers van huurdersorganisaties aanwezig waren, werd het rapport van de enquêtecommissie, en vooral de aanbevelingen over zeggenschap, tegen het licht gehouden. Iedereen was het erover eens dat de tijd rijp is voor een aanzienlijke verbetering van de positie van huurders. Bijvoorbeeld door een uitbreiding van het advies- en instemmingsrecht. Zo zouden huurders echt zeggenschap moeten krijgen over de financiële middelen en investeringen van corporaties.

Te veel risico’s en onvoldoende tegenkrachten

De Woonbond had Rudy de Jong, oud-corporatiedirecteur en schrijver van het Aedes-rapport De Balans Verstoord, uitgenodigd om het rapport van de commissie samen te vatten en zijn reactie te geven. Wat er in corporatieland de afgelopen twintig jaar is misgegaan laat zich volgens De Jong globaal in twee zinnen samenvatten: er werden te veel risico’s genomen en er waren onvoldoende tegenkrachten. Bijna iedereen, van raden van toezicht tot aan de Tweede Kamer, draagt er schuld aan dat er zoveel misging. Op de huurders na. Die valt niets te verwijten, maar ze mogen nu wel de miljardenrekening betalen.

Huurders stap voor stap buitenspel

De Jong analyseerde hoe de huurders sinds de jaren tachtig stap voor stap ‘naar buiten werden gedrukt’ en uiteindelijk nagenoeg geheel buitenspel kwamen te staan. Hij is het eens met de aanbevelingen van de enquêtecommissie dat huurders(organisaties) moeten gaan functioneren als een ‘derde laag’ met grotere bevoegdheden (gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht). ‘Essentieel voor het krijgen van meer (tegen)macht is dat huurders zeggenschap krijgen over financiële middelen van investeringen van corporaties. Zonder die prikkels lukt het niet.’

Gekwalificeerd adviesrecht

Ronald Paping constateerde dat het gekwalificeerd adviesrecht dat de enquêtecommissie huurdersorganisaties op een aantal terreinen (fusies, verbindingen, investeringen, benoeming bestuurders en beoordeling prestaties) wil geven, aanzienlijk verder gaat dan wat er in de Overlegwet is geregeld. ‘Gekwalificeerd adviesrecht betekent dat advies moet worden overgenomen tenzij het onaanvaardbare gevolgen heeft’, aldus de commissie op pagina 185 van het ‘hoofdrapport’.

Meer middelen

Meer zeggenschap betekent volgens Paping ook dat op landelijk niveau Woonbond en Aedes een gelijkwaardige stem krijgen (‘gelijke monniken, gelijke kappen’) en dat er veel meer financiële middelen en faciliteiten komen voor huurdersorganisaties, zoals een sectorfonds voor participatie, onderzoek, experimenten e.d. Ook zou er veel (wettelijke) ruimte moeten komen voor bijvoorbeeld wooncoöperaties en andere vormen van zelfbeheer.

Uitdaging

Maar zo voegde hij eraan toe: ‘Meer rechten en faciliteiten betekenen ook hogere verwachtingen. Dat is de uitdaging’. Daarvoor is een actieplan participatie nodig, die huurdersorganisaties in staat gaat stellen om zich te professionaliseren en te vernieuwen. ‘Het gaat uiteindelijk allemaal om vrijwilligerswerk en dat moet wel leuk zijn.’ Vanuit de zaal werd opgeroepen om daarbij vooral de spotlights te zetten op de goede voorbeelden, op de huurdersorganisaties die hun werk uitstekend doen.

Particuliere huursector

Ten slotte riep de Woonbonddirecteur op om de 600.000 huurders in de particuliere huursector niet te vergeten. ‘Ze zijn officieel geen onderwerp van de aanbevelingen van de enquêtecommissie, maar juist in de particuliere huursector valt nog heel veel te verbeteren op het gebied van zeggenschap.’

huurdersorganisatie
misstanden corporatiesector
woningwet
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen