Demonstratie 12 maart wordt actiedelegatie 5 maart

19 februari 2013

De Woonbond vervangt de demonstratie van 12 maart door een actiedelegatie op 5 maart. Dit is het gevolg van de planning van de Eerste Kamer, die het nieuwe huurbeleid van de regering op 5 maart bespreekt.

www.actiehuuralarm.nl
Logo van de Actie Huuralarm van de Woonbond

Aanvankelijk wees alles er op dat 12 maart de beste datum zou zijn voor een demonstratie tegen het huurbeleid van minister Blok. Maar nu politiek Den Haag steeds meer haast lijkt te maken, worden de plannen ronde de Actie Huuralarm gewijzigd.

Omdat de Eerste Kamer op 5 maart hoogstwaarschijnlijk zowel vergadert als stemt over de voorstellen, is een demonstratie op 12 maart mosterd na de maaltijd. We kiezen nu voor een kleinschaliger actie om het brede maatschappelijke verzet te vertolken op de dag dat de knopen worden doorgehakt.

De Woonbond gaat met een grote actiedelegatie de leden van de Eerste Kamer zowel de petitie Huuralarm als een verklaring overhandigen. In die verklaring geven de Woonbond en maatschappelijke partners aan wat de criteria zijn voor een beter huurbeleid.

Op 5 maart wordt een zaal in de buurt van het Binnenhof onze uitvalsbasis. De actiedelegatie wordt daar opgevangen met broodjes en soep. Rond 12.30 uur wandelen we met spandoeken naar het gebouw van de Eerste Kamer, waar we de petitie en de verklaring gaan overhandigen. Na afloop volgen we het debat op de publieke tribune van de Eerste Kamer

Aanmelden voor actiedelegatie

Huurders die deel willen uitmaken van de actiedelegatie kunnen zich aanmelden op deze pagina. Aanmelding is nog geen garantie voor een plek, door de beperkte ruimte in de zaal waar we verzamelen kan het zijn dat de delegatie snel vol is. We geven de mensen die zich aanmelden zo snel mogelijk duidelijkheid hierover.

Huuralarm gaat door

De Actie Huuralarm gaat door! Want we blijven fel tegen de veel te hoge huurverhogingen, het gluren bij huurders en de verhuurdersheffing.

actie
Eerste Kamer
inkomensafhankelijke huurverhoging
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen