Derivaten blijven groot risico vormen voor corporatiesector

12 oktober 2016

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft de ‘derivatenportefeuilles’ van woningcorporaties onlangs aan een ‘stresstest’ onderworpen. De uitslag, die op 7 oktober werd gepubliceerd, bevat zowel slecht als goed nieuws.

Woningcorporatie Vestia
Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia

Om met het goede nieuws te beginnen: alle corporaties met een derivatenportefeuille kunnen voldoen aan de liquiditeitsverplichtingen die voortvloeien uit hun derivatencontracten. Zij bezitten daarvoor genoeg financiële reserves. Het slechte nieuws is dat de risico’s die samenhangen met het bezit van derivaten groot blijven. Peter Hendriks van de journalistieke financiële onderzoekswebsite ‘Follow the money’ spreekt zelfs van een ‘onthutsend beeld’. ‘Huurders, houdt uw hart vast’, waarschuwt hij.

Grote bedragen mee gemoeid

Derivaten zijn complexe financiële producten, die ooit aangeschaft werden om renterisico’s af te dekken. Ze zijn zelf echter enorm risicovol. Er zijn grote bedragen mee gemoeid en ze stellen hoge eisen aan kennis en risicomanagement bij de corporaties die er gebruik van maken. Daarom houdt de Aw hierop extra toezicht. In 2012 bracht de gedaalde rente woningcorporatie Vestia, die een gigantische derivatenportefeuille had, aan de rand van de afgrond. Het kostte de corporatiesector, en indirect alle huurders in Nederland, ruim 2 miljard euro.

Negatieve marktwaarde 6,1 miljard

Er zijn 115 corporaties met (losstaande) derivatencontracten. De onderliggende waarde van die contracten bedraagt 13,7 miljard. Dat is 2,3 miljard minder dan in 2013, toen voor het laatst een stresstest werd gedaan. De onderliggende waarde van de derivatenportefeuille is weliswaar gedaald, maar toch wordt er een groter risico mee gelopen, omdat de rente scherp is gedaald. Op 31 maart bedroeg de ‘negatieve marktwaarde’ van alle derivatencontracten maar liefst 6,1 miljard, een ruime verdubbeling ten opzicht van de vorige stresstest. Voor het beeld: voor dit geld zouden ruim 40.000 sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.

Aanlevering gegevens moeizaam

Hoewel de betrokken corporaties volgens de Aw hun risicobeheersing in het algemeen goed op orde hebben, verliep het proces van het aanleveren van de benodigde gegevens echter moeizaam. De Aw gaat onderzoeken of dit samenhangt met de aanwezige kennis en kwaliteit bij de corporaties.

 

Feiten en cijfers
misstanden corporatiesector
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen