De diepte in over Flexwonen

5 juni 2020

In het tweede nummer van Huurpeil, vakblad voor de huursector onderzoeken we in een dossier het fenomeen 'flexwonen' dat ruim baan krijgt van het kabinet. Maar waarom tijdelijk bouwen terwijl de behoefte aan huisvesting permanent is?

De cover van Huurpeil 2, 2020 met containerhuisvesting voor duizend jongeren aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam.

Het kabinet en de Tweede kamer willen dat er voor spoedzoekers zoals arbeidsmigranten, mensen in scheiding en anderen die snel woonruimte nodig hebben 15.000 flexwoningen per jaar worden gebouwd. Is dat haalbaar? In een achtergrondverhaal lichten we het Stimuleringsplan Flexwonen van BZK-minister Ollongren door.

Bedreiging voor hurend Nederland

Inmiddels voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen betoogt in een essay dat de combinatie van flexwoningen en tijdelijke huurcontracten in een geliberaliseerde woningmarkt een bedreiging is voor hurend Nederland. Met tal van argumenten zet hij uiteen waarom. Al zijn ook de goede voorbeelden van flexwonen hem niet ontgaan. Het essay 'Flex: daar zit een luchtje aan' is nu ook te lezen in de actuele editie van Huurpeil online.

De flex rukt op

De Woonbond besteedt ook aandacht aan flexwonen in twee webinars onder de titel 'De flex rukt op!': zaterdag 6 juni om 11:00 uur en op dinsdag 9 juni om 11:00 uur een live herhaling. Leden van de Woonbond kunnen hier gratis aan deelnemen en zich aanmelden via de Woonbond webinar pagina. Daar is het webinar ook terug te kijken.

Acute financiële problemen

Verder in deze Huurpeil veel aandacht voor huren in tijden van corona. Zoals een interview met Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Door de coronacrisis zijn talloze huurders in acute financiële problemen gekomen en ook het deel dat schulden opbouwt stijgt met de dag. Het Nibud adviseert mensen over hun financiën en deelt zijn kennis en kunde met partijen die invloed hebben op de huishoudbudgetten. Het Nibud zet momenteel alle zeilen bij.

Huurverhogingen

We zetten alle gebeurtenissen en maatregelen voor huurders sinds het begin van de coronacrisis half maart op een rij. Opmerkelijk is dat verhuurders heel verschillend blijken om te gaan met de huurverhoging op 1 juli.

Evaluatie verhuurderheffing

De Woonbond, corporatiekoepel Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen van de verhuurderheffing. Die blijken zeer vergaand en funest voor de nieuwbouw. Er kunnen door de heffing de komende jaren zo’n 100.000 woningen minder worden gebouwd.

Geen gelijk speelveld

In de rubriek Feit of fabel dit keer aandacht voor de vraag of er een 'gelijk speelveld' (level playing field) is tussen woningcorporaties en commerciële verhuurders. Niet dus. Corporaties betalen 16 tot 31 procent meer belasting dan institutionele beleggers en kleine particuliere verhuurders van sociale huurwoningen.

Huurderswerk

In de nieuwe rubriek 'Huurderswerk' over het werk van de lidorganisaties van de Woonbond, een artikel over online werken voor huurdersorganisaties. Nu de coronacrisis ons gedwongen heeft om meer online te communiceren, zijn veel mensen daarover (stiekem) best enthousiast geworden. Ook huurdersorganisaties. Nadelen en terechte bedenkingen bij bepaalde platforms of software zijn er ook.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten moet veel langer gelden.’ De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over wanneer een medebewoner erkend zal worden als (mede)huurder. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achterin Huurpeil zes pagina's met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen