Discriminatie door verhuurmakelaars in Amsterdam

28 april 2020

Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft onderzoeksbureau Rigo onderzoek gedaan naar discriminatie op de particuliere woningmarkt. De resultaten logen er niet om: een aanzienlijk deel van de onderzochte verhuurmakelaars is bereid om te discrimineren op afkomst. Zelfs als ze weten dat dat niet mag.

Rigo onderzocht op twee manieren of er sprake is van discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt. Ze keken naar de bereidheid van verhuurmakelaars om te discrimineren op verzoek van de verhuurder én naar de discriminatie van woningzoekenden in de praktijk.

Een derde verhuurmakelaars discrimineert op verzoek

Verhuurmakelaars werden door een ‘mystery caller’ benaderd. Hij gaf aan zijn woning te willen verhuren maar niet aan mensen met een migratieachtergrond. Van de onderzochte verhuurmakelaars wilde 66 procent daar niet aan meewerken. De overige 34 procent wilde die wens wel inwilligen, zelfs al wist de helft daarvan dat dit wettelijk niet is toestaan.

Een op de vijf mensen met niet-westerse naam ongelijk behandeld

Ook uit praktijktesten bleek dat er sprake is van discriminatie. De onderzoekers reageerden per mail op woningadvertenties met de vraag of de woning nog beschikbaar was. Ze deden dat onder verschillende namen, zowel westerse als niet-westerse en zowel als man en als vrouw. Rigo concludeert dat woningzoekenden met een niet-westerse naam regelmatig ongelijk behandeld worden in vergelijking tot woningzoekenden met een Nederlandse naam, namelijk in 19 procent van de gevallen. Zowel mannelijke als vrouwelijke woningzoekenden worden gediscrimineerd.

Eerdere onderzoeken naar discriminatie op de woningmarkt

In 2018 toonde De Groene Amsterdammer al aan dat er sprake is van discriminatie op de woningmarkt. Daarna deed het AD datzelfde voor Rotterdam. Ook een onderzoek in Utrecht door Academie van de Stad vorig jaar bracht aan het licht dat discriminatie op de particuliere woningmarkt op grote schaal plaatsvindt.

Toezegging minister praktijktesten verhuurmakelaars

De Woonbond roept al tijden op om discriminatie actiever te bestrijden. De minister heeft eind vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd om vanaf 2020 mystery calls en praktijktesten in te gaan zetten om discriminatie door bemiddelaars en makelaars tegen te gaan.

 

woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen