Doe je huisbaas de deur uit

16 mei 2014

Wonen in zelfbeheer heeft de toekomst. De Woonbond wil zijn enthousiasme over dit inspirerende onderwerp delen op zaterdag 21 juni tijdens het Doe-het-zelfbeheer Symposium in het Bruishuis in Arnhem. Huurders, bewonersgroepen en professionals zijn van harte uitgenodigd voor een actieve, leerzame en leuke dag.

Flyer zelfbeheer

Om tal van redenen wordt het voor bewonersgroepen steeds interessanter om het eigendom of het beheer van hun huurwoningcomplex over te nemen. Door veranderingen in de volkshuisvesting is dat misschien zelfs urgent.

Zeggenschap en betaalbaarheid

Het kabinetsbeleid zet woningcorporaties onder grote druk om woning(complex)en af te stoten. Corporatiewoningen kunnen bovendien makkelijker aan beleggers worden verkocht. Voor huurders kan dat vervelende gevolgen hebben; voor het onderhoud van hun woning, de betaalbaarheid en de zeggenschap. Het samen met andere bewoners overnemen van het eigendom of beheer van een wooncomplex, kan dan een goed en goedkoper alternatief zijn. Zelfbeheer kan een belangrijk instrument worden voor de zeggenschap van huurders en betaalbaarheid in de volkshuisvesting. Maar hoe werkt zelfbeheer in de praktijk? Je moet ergens beginnen, maar hoe? Tijdens het landelijke symposium worden succesverhalen verteld en komen belangrijke vragen aan bod. Wat maakt wonen in zelfbeheer aantrekkelijk en welke vormen zijn er? Welke financiële en maatschappelijke voordelen zitten er aan zelfbeheer door bewoners? Wat kan zelfbeheer betekenen voor ouderen en zorg? Welke succesvolle voorbeelden zijn er in Nederland en daarbuiten? Welke rol kunnen minister Blok en de woningcorporaties spelen als het gaat om wonen in zelfbeheer? Welke obstakels moeten bewonerscollectieven overwinnen, financieel en organisatorisch?

Programma

In het ochtendprogramma oriënteren we ons op wonen in zelfbeheer vanuit verschillende perspectieven met (internationale) sprekers en discussies met het publiek. In het middagprogramma kunnen de aanwezigen actief deelnemen aan een workshop of excursie naar keuze (te kiezen tijdens de lunchpauze): Financiering bij zelfbeheer; Praktijkvoorbeelden zelfbeheer in Duitsland; Praktijkvoorbeelden uit Nederland; Praktische organisatie bij zelfbeheer; De rol van de Woningcorporatie; Gemeenschappelijk wonen en zelfbeheer voor ouderen; Excursie - Casa de Pauw, een voormalig klooster dat al 30 jaar in zelfbeheer is van de bewoners; Excursie – IEWAN, een duurzaam nieuwbouwproject (beide excursies zijn projecten van de Woningbouwvereniging Gelderland).

Ter inspiratie

Het symposium ‘Doe-het-zelfbeheer’ borduurt voort op een expertmeeting die de Woonbond hield op 3 april. Daarin werd duidelijk dat wonen in zelfbeheer een serieus, haalbaar en inspirerend alternatief is, ook voor huurders met een kleine beurs. Een kleine bloemlezing van uitspraken van deze experts:

  • Marie-Annet van Grunsven (zelfbeheercomplex Teilingerstraat Rotterdam): ‘Ons complex heeft 32 woningen en de huur bedraagt gemiddeld € 150,- per maand. Toch zijn we in staan om zelf het funderingsherstel te bekostigen. Mijn boodschap is dan ook: doe de huisbaas de deur uit en doe het zelf.’

  • Gerard Broeksteeg (Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen): ‘Gemeenschappelijk wonen is in de toekomst de beste manier voor ouderen om door gezamenlijke inkoop nog goede zorg te krijgen.’

  • Christoffel Klap (woningcorporatie Portaal): ‘Aedes heeft aangegeven dat corporaties, ter vergroting van hun legitimiteit, meer zeggenschap moeten geven aan huurders. Het zou goed zijn als ze dat ook in de praktijk gaan brengen.’

  • Bernard Smit (Woningbouwvereniging Gelderland): ‘Er zit nog steeds veel maatschappelijk kapitaal bij corporaties. Het ondersteunen van bewonerscollectieven, via bijvoorbeeld een lening om hun complex aan te kopen, vind ik een goede besteding daarvan.’

  • Adri Duivesteijn (Eerste Kamerlid PvdA): ‘De wooncoöperatie is een zeer betaalbare tussenvorm tussen huren en kopen.’

Voor wie?

Het symposium is voor huurders en bewoners(groepen) die geïnteresseerd zijn in of al ervaring hebben met zelfbeheer, maar ook voor professionals van woningcorporaties, de financiële sector, de gemeenten en anderen. Het symposium is in Het Bruishuis in Arnhem, een voormalige verzorgingsflat die volledig in beheer is genomen door BewonersBedrijf Malburgen dat gerund wordt door wijkbewoners. Het BewonersBedrijf Malburgen is een van de pilotprojecten van BewonersBedrijven ondersteund door het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).

zelfbeheer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen