Donner moet onderhandeling over inkomensgrens heropenen

5 juli 2011

Minister Donner (BZK) moet terug naar Brussel om opnieuw te onderhandelen over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan van Karabulut en Van Raak (SP) waarin dat wordt geregeld.

Beroepen met middeninkomen
Beroepen met middeninkomen

​De per 1 januari ingestelde inkomensgrens dupeert woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen. Ze verdienen sinds januari ‘teveel’ voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook niet terecht in een vrije sector huurwoning of in een koopwoning.

Door de inkomensgrens komen woningzoekenden met een ‘verzamelinkomen’ van meer dan 33.614 euro per jaar niet meer in aanmerking voor een betaalbare huurwoning van een woningcorporatie. Wie zo’n 1800 euro per maand netto verdient wordt geacht zichzelf te kunnen redden op de vrije markt, met kale huren van meer dan 652 euro per maand.

Te rijk voor betaalbaar huren, te arm voor de vrije markt

De inkomensgrens maakt het woningzoekenden erg moeilijk, blijkt uit het door de Woonbond ingestelde meldpunt ikwilookwonen.nl. Met het salaris van een vrachtwagenchauffeur of verpleegkundige is een ‘marktconforme’ huur niet op te brengen. Wie toch bereid is om de helft van het inkomen te verwonen merkt dat kopen geen alternatief is omdat hypotheekverstrekkers dit niet willen financieren. En dat huren in de vrije sector niet gaat omdat daar minimumeisen worden gesteld aan het inkomen. In veel steden ‘mag’ je pas een vrije sectorwoning huren als je 3 a 4 keer zoveel verdient als de huurprijs. Daarmee is kopen of huren in de vrije sector alleen weggelegd voor wie royaal boven de inkomensgrens verdient, en verder geen schulden of betalingsverplichtingen heeft.

Motie: opnieuw praten over verbreding doelgroep

De SP kamerleden Sadet Karabulut en Ronald van Raak wisten vorige week in de Tweede Kamer voldoende steun te behalen voor een motie die stelt dat de regering opnieuw in Brussel moet gaan praten over ‘verbreding van de doelgroep voor sociale huurwoningen’, een hogere inkomensgrens dus. Ondanks het feit dat Donner de motie ontraadde, kreeg deze dankzij de steun van de PVV toch een ruime kamermeerderheid. De motie sluit goed aan bij de rapportage van het Woonbond-meldpunt Ikwilookwonen.nl en het recente advies van de RLI/VROM-Raad. De Woonbond bepleit verhoging van de inkomensgrens naar € 38.000 en voor meerpersoonshuishoudens naar € 43.000. Ook de RLI/VROM-raad adviseert een hogere inkomensgrens.

650.000 huishoudens in de problemen

In een rapport dat onderzoeksbureau RIGO vorig jaar in opdracht van Aedes en de Woonbond schreef werd duidelijk dat de inkomensgrens op termijn zo’n 650.000 huishoudens dupeert. Veel van deze huishoudens hebben zich de afgelopen maanden gemeld bij ikwilookwonen.nl. Zij moeten of willen verhuizen, maar ondervinden dat dit onmogelijk is geworden.

Ikwilookwonen.nl voorlopig nog open

De rapportage over de eerste 2500 meldingen werd op 16 juni aangeboden aan minister Donner. Het meldpunt www.ikwilookwonen.nl blijft voorlopig geopend. De teller staat inmiddels op 2863 meldingen.

Zie ook:

belangenbehartiging
betaalbaarheid
inkomensgrens

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen