Dossier Energieneutraal wonen in nieuwe Huurpeil

31 augustus 2017

Vandaag is het derde nummer van het nieuwe Woonbondtijdschrift Huurpeil verschenen, de opvolger van Woonbondig.

Aedesvoorzitter Marnix Norder
In Huurpeil 3 staat een uitgebreid interview met Aedesvoorzitter Marnix Norder.

Het nieuwe nummer van Huurpeil, vakblad voor de huursector, telt 52 pagina’s en bevat veel achtergrond- en opinieverhalen over de huursector, inclusief een 8 pagina’s tellend dossier over Energieneutraal wonen en een interview met de nieuwe Aedesvoorzitter Marnix Norder. Plus een servicekatern van 7 pagina’s over de Woonbond en zijn achterban.

Interview Marnix Norder

Huurpeil 3 opent met een groot interview met Marnix Norder, sinds begin dit jaar voorzitter van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Norder wil af van de verhuurderheffing ‑ die hij een ‘armemensenbelasting’ noemt ‑ en vindt dat deze miljardenheffing moet worden gebruikt voor huurmatiging en investeringen in duurzaamheid. Dan kan de huurverhoging inflatievolgend worden en de sector versneld werken aan een energieneutrale woningvoorraad. Verder is hij voorstander van een brede sociale huursector. ‘We moeten uit de hoek van vangnet voor probleemgevallen.’

Dossier over Energieneutraal wonen

Op milieugebied is Nederland nog steeds het smerigste jongetje van de (Europese) klas. Er zijn grote stappen nodig om de woningvoorraad in 2050 energie (CO2) neutraal te hebben. Hoe gaan verhuurders en huurders(organisaties) om met dit belangrijke onderwerp? Huurpeil wijdt er een dossier van 8 pagina’s aan.

Onderzoek financiering huurdersorganisaties

In Huurpeil 3 ook de resultaten van een Woonbondonderzoek naar de financiering van huurdersorganisaties. Ze krijgen meer geld dan tien jaar geleden, maar bijna de helft vindt dat de bijdrage van de verhuurders sinds de komst van de Woningwet 2015 eigenlijk niet hoog genoeg is.

‘Middenhuur’ betaalbaar voor middeninkomens?

De rubriek Feit of fabel gaat over de vraag of het ‘middenhuursegment’ ‑ dat sterk in opkomst is ‑ betaalbaar is voor de middeninkomens waarvoor hij is bedoeld, zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen. Zij krijgen te maken met (midden)huurquotes tussen 36 en 53 procent. Betaalbaar of niet? Oordeelt u zelf…

Uitslag eerste Woonbond ledenpanel

De Woonbond heeft een nieuw ledenpanel. Voor de eerste peiling werd ruim 100 bestuursleden van lidorganisaties gevraagd of zij invloed hebben gehad op de huurverhoging in 2017. De helft vindt dat door hun advies de huurverhoging is gematigd.

Van 1001 meningen naar 1 gedragen besluit

Veel huurdersorganisaties zijn druk bezig met vernieuwing en verjonging. De sociocratische besluitvormingsmethode kan hieraan bijdragen en het huurderswerk dynamischer en plezieriger maken.

Meer rechten voor vrijesectorhuurders

De gemeente Amsterdam gebruikt erfpachtovereenkomsten om de huren in de vrije sector enigszins te beteugelen. Huurders van complex Argentinië kregen door een vonnis geld terug en zien hun huren de komende jaren minder sterk stijgen.

Vaste rubrieken

Vaste rubrieken zijn In de peiling (overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), de Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over wooncontracten en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (juridische rubriek, onder meer met jurisprudentie over contractskosten), Leesvoer (overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer aanvragen?

Nieuwsgierig geworden? Vraag een proefnummer van Huurpeil 3 aan door te bellen met de ledenadministratie (020-5517700) of neem een abonnement.

Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen