Draaideurcontracten ingezet om huurprijzen sneller te verhogen

31 mei 2017

Vorig jaar werden tijdelijke huurcontracten van twee tot vijf jaar mogelijk met de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt. Volgens Het Parool maken particuliere aanbieders van sociale huurwoningen in Amsterdam massaal gebruik van de korte contracten, om de huur sneller te kunnen verhogen.

Bij het opnieuw verhuren van een woning hebben verhuurders de mogelijkheid de huur te verhogen voor de nieuwe huurder.  

Minder bescherming tegen woekerprijzen

Eind 2015 is de WOZ-waarde een rol gaan spelen in het woningwaarderingsstelsel (wws), het puntensysteem waarmee de maximaal toegestane huurprijs van een sociale huurwoning wordt berekend. Hierdoor zijn juist in schaarstegebieden de maximale huurprijzen hard gestegen. Dat biedt verhuurders volop de ruimte de huren op deze manier op te trekken.

Verdwijnen sociale huurwoningen

Omdat de liberalisatiegrens (de huurprijs waarboven woningen die worden aangeboden in de vrije sector vallen) van 2016 tot en met 2018 is bevroren op €710,68 zullen meer woningen die grens passeren. Daardoor verdwijnen sociale huurwoningen en kunnen verhuurders van deze woningen de hoofdprijs vragen door ze in de vrije sector aan te bieden.

Draaideurcontracten

De Woonbond was tegen de invoering van de ‘draaideurcontracten’ waarbij huurders huurcontracten van tot twee of vijf jaar aangeboden krijgen. Wij hebben ook gewaarschuwd voor misbruik van deze contracten door particuliere verhuurders. Met de draaideurcontracten is de positie van huurders ten opzichte van verhuurders verslechterd. Huurders die weten dat ze zo weer op straat kunnen staan, zullen minder sterk in hun schoenen staan bij een te hoge huurprijs of onderhoudsproblemen.

Komend kabinet moet inzetten op meer betaalbare huurwoningen

Verschillende recente maatregelen verkleinen de sociale huurmarkt en drijven de huurprijzen op, terwijl er juist meer betaalbaar aanbod van huurwoningen nodig is. Een contract voor onbepaalde tijd moet de norm zijn, zodat huurders woonzekerheid hebben. Een komend kabinet moet daar op inzetten.

betaalbaarheid
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen