Dreigbrieven voor protesterende huurders

6 augustus 2014

Huurders die uit protest de huurverhoging die per 1 juli 2014 inging niet betalen krijgen onterecht brieven en telefoontjes over een betalingsachterstand.

Dame en heer schrikken van geopende post

Het gaat om huurders die zich aangesloten hebben bij de actie van Huurdersvereniging Salland (HVS) en de huurverhoging niet hebben betaald. Hierdoor zijn ze niet akkoord gegaan met het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder. In de brieven dreigen de verhuurders met sancties zoals het inschakelen van deurwaarders.

Protest

Uit protest tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging hebben deze huurders de machtiging tot automatische incasso van de huur ingetrokken. Zij zijn vervolgens de oude huurprijs blijven betalen. HVS laat nu weten dat huurders die meedoen aan het protest brieven en telefoontjes krijgen van de verhuurders waarin ze spreken van een 'betalingsachterstand'. Dit is niet het geval. Als je de oude huurprijs blijft betalen en daarbij geen schriftelijk bezwaar hebt gemaakt, moet de verhuurder voor 1 oktober een aangetekende herinneringsbrief sturen, waarin hij verzoekt om alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Daarna heb je als huurder tot 1 november de tijd om alsnog schriftelijk bezwaar te maken bij de Huurcommissie.

Dreigbrieven

Tot de Huurcommissie een uitspraak doet, is er geen overeenstemming over de huurverhoging en kan er geen sprake zijn van een huurachterstand. De HVS spreekt daarom van ‘dreigbrieven’. De actie van de huurders is begonnen in Salland maar werd overgenomen door groepen huurders in Raalte, Zutphen, Vlaardingen en Schiedam.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De huurders protesteren hiermee tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2013 en 2014 konden de huren door deze regeling tussen de 4 en 6,5 procent stijgen. De Woonbond ontving veel meldingen op het Meldpunt Huuralarm van huurders die in de knel komen door de hoge huurverhogingen.

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
inkomensafhankelijke huurverhoging
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen