Dreigende bezuiniging tast onafhankelijkheid Huurcommissie aan

21 september 2016

Huurders en verhuurders zijn tegen de geplande bezuiniging op de Huurcommissie. Dat laten de Woonbond, Aedes, IVBN en Vastgoed Belang weten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Bezuiniging

Minister Blok stelt voor verhuurders te laten betalen voor de Huurcommissie. Nu wordt de Huurcommissie voor meer dan 90% gefinancierd door de Rijksoverheid. Bloks bezuinigingsmaatregel zet de onafhankelijke positie van de Huurcommissie op het spel.

Belang onafhankelijke Huurcommissie

Huurders en verhuurders benadrukken in hun brief dat alle partijen de onafhankelijkheid van de Huurcommissie belangrijk vinden. Gedeeltelijke financiering door verhuurders doet afbreuk aan de onafhankelijkheid van de Huurcommissie, waardoor het draagvlak voor de uitspraken zal afnemen. De Woonbond vindt het belangrijk dat huurders toegang hebben tot een onafhankelijke scheidsrechter bij een geschil. Verhuurders stellen dat als zij gaan betalen, ze ook willen bepalen.

Ingewikkeld Rijksbeleid

De organisaties wijzen er ook op dat het ingewikkelde overheidsbeleid op het gebied van huren (zoals de inkomensafhankelijke huurverhoging) zorgt voor veel geschillen tussen huurders en verhuurders. De overheid is dus voor een belangrijk deel zelf veroorzaker van het grote aantal geschillen dat de Huurcommissie behandelt.

Evaluatie Huurcommissie

De Huurcommissie is zelf al bezig met interne bezuinigingsmaatregelen. Door te bemiddelen, wil de Huurcommissie waar mogelijk procedures voorkomen en zo de kosten beperken. Daarnaast vindt dit najaar een evaluatie van de Huurcommissie plaats. Het is verstandig  eerst die evaluatie af te wachten, voordat er bezuinigingsvoorstellen worden gedaan.

huurcommissie
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen