Dure huur verdringt koop in Amsterdam

8 februari 2022

In Amsterdam zijn er voor het eerst meer particuliere huurwoningen dan koopwoningen. Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WIA) van de gemeente.

Luchtfoto Amsterdam
Luchtfoto Amsterdam 

In 2021 was 28,8 procent van de woningen een koopwoning, terwijl het aandeel particuliere huurwoningen 30,5 procent was. Dat komt voor een groot deel door het landelijke woonbeleid waardoor beleggen in woningen erg lucratief is geworden. Beleggers kopen woningen op om er dure huur van te maken.

Meer dure particuliere huur, minder corporatiewoningen 

In het onderzoek wordt ook teruggekeken naar de cijfers over 2011. In absolute aantallen groeiden de koopsector en de particuliere huursector de afgelopen tien jaar en nam het aantal corporatiewoningen met 12.700 woningen af. Terwijl de vraag naar sociale huur onverminderd groot is, nam dat aanbod dus af. Ook in de particuliere markt verdwenen sociale gereguleerde woningen naar de vrij sector. In 2011 was 29% van deze woningen geliberaliseerd. In 2021 was dat maar liefst 63%.

Ontwikkeling Amsterdamse woningvoorraad
  2011 aantal woningen 2011 aandeel woningen 2021 aantal woningen 2021 aandeel woningen
Koop 119.500 29,4% 129.700 28,8%
Corporatie 195.600 48,1% 182.900 40,6%
Particulier 91.600 22,5% 137.400 30,5%
Totaal 406.676 100% 449.982 100%

Makkelijker liberaliseren

Doordat de WOZ-waarde een sterke rol is gaan spelen in het woningwaarderingsstelsel, zijn woningen in steden, en bij uitstek in Amsterdam, makkelijk te liberaliseren. Dat wil zeggen dat ze bij verhuur boven de liberalisatiegrens (in 2022 is die grens €763,47) vallen volgens het puntenstelsel van het woningwaarderingsstelsel. De bescherming waarbij er een maximale huurprijs voor de woning wordt gehanteerd die samenhangt met de kwaliteit van de woning is er dan niet meer. Inmiddels is bijna twee derde van alle particuliere huurwoningen geliberaliseerd en is dus vrije sector huur. In 2021 betaalde een nieuwe huurder in de vrije particuliere markt in Amsterdam gemiddeld €1.466,-

Particuliere dure verhuur gestimuleerd

Het werd dus makkelijker om voor woningen hoge huurprijzen te vragen. Door WOZ-punten toe te voegen, en de liberalisatiegrens enkele jaren bevroren te hebben, vielen steeds meer woningen in de vrije sector te verhuren. Bovendien zijn de inkomsten over particuliere verhuur amper belast. Daar schreven we eerder dit webartikel over. Vanuit het landelijk beleid is particuliere verhuur dus erg gestimuleerd, wat terug te zien is in de Amsterdamse cijfers en huurprijzen. 

Help kopers en huurders met betaalbare huren

De Woonbond vindt het belangrijk dat kopers en huurders een betaalbare woning kunnen vinden. De bond pleit er dan ook al langer voor om de huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. Woonbonddirecteur Zeno winkels: ‘Trek het woningwaarderingsstelsel, door. Laat ook in de vrije sector een maximale huurprijs gelden die samenhangt met de kwaliteit. Goed voor huurders, en prijsverlagend voor woningen op de koopmarkt omdat beleggers minder hoge gouden bergen zien in appartementjes die geschikt zijn voor starters.’ 

Laat de corporatiesector weer groeien

Daarnaast is het hard nodig dat de corporatiesector weer gaat groeien. De Woonbond vindt dat de overheid moet zorgen dat de sociale voorraad weer groeit en toegankelijk is voor lage én middeninkomens. Ook andere gemeenten kampen met een tekort aan scoiale huurwoningen.

feiten en cijfers

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen