Economen komen met plan voor hervorming woningmarkt

22 februari 2012

Een groep van 22 toonaangevende economen bepleit minder schuldfinanciering van de eigen woning en een forse versobering van de hypotheekrenteaftrek. Het betreft een ‘Zes stappenplan: Naar een duurzame financiering van de woningmarkt’

Drie huisjes van eurobiljetten

De Woonbond mist als essentieel uitgangspunt in de voorstellen de gelijke behandeling van huur en koop. Daarbij realiseren de economen zich onvoldoende dat markconforme huren in een verstoorde woningmarkt niet leiden tot optimale resultaten. De betaalbaarheid van het huren komt voor grote groepen huurders verder onder druk te staan. Boveninflatoire huurverhogingen zijn niet aanvaardbaar zonder voldoende koopkrachtgaranties voor huurders.

Hypotheekrenteaftrek omlaag

Belangrijkste element uit hun plan is de versobering van de fiscale behandeling van de eigen woning. Het aftrekpercentage moet geleidelijk omlaag van (maximaal) 52% naar 30%. Dat dient dan gepaard te gaan met een verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting zodat geen nivellering ontstaat. Met een vrijstelling van € 300.000 kunnen de eigen woning en de hypotheekschuld dan belast worden in box 3 van de inkomstenbelasting. Tegelijk moet de financieringsstructuur van de hypotheekmarkt verbeteren en de nationale hypotheekschuld verminderd worden. De huren moeten geleidelijk meer marktconform worden door een jaarlijkse huurstijging van maximaal 2% boven de inflatie.

Interessante elementen

Toch ziet de Woonbond zeker ook interessante elementen in het voorstel, elementen voor een integrale hervorming van de woningmarkt. Met de oproep is er vrijwel unanimiteit over de noodzaak van de hervorming van de woningmarkt. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Nu alleen de VVD, de PVV en het CDA nog!.’ Paping vindt de benadering teveel vanuit de financieringsmarkt, in plaats vanuit het functioneren van de woningmarkt. ‘De economen realiseren zich onvoldoende dat marktconforme huren in een verstoorde woningmarkt niet leiden tot optimale resultaten. De betaalbaarheid van het huren zal voor grote groepen verder onder druk komen te staan.’

woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen