Ede wil doorstroming senioren stimuleren

9 januari 2012

De gemeente Ede wil vijfenvijftig-plussers stimuleren om door te stromen naar nieuwbouw in Ede West. De bedoeling is om zo grote eengezinswoningen vrij te krijgen.

verhuisdozen

In Ede-West, waar de nieuwbouw van de negenendertig 55+ woningen plaats heeft, is de gemiddelde leeftijd van huurders veel hoger dan in andere wijken. Het is dan ook niet toevallig dat de nieuwbouw in deze wijk wordt gerealiseerd. Het betreft 24 woningen met een huur beneden de aftoppingsgrens en 15 woningen met een huur beneden de huurtoeslaggrens. De aftoppingsgrens ligt voor 1- en 2-persoonshuishoudens op € 524,37 en voor 3- en meerpersoonshuishoudens op € 561,98. De huurtoeslaggrens ligt op € 664,66.

Experiment

Vooralsnog betreft het een experiment, waarbij de nadruk ligt op ontzorgen. Het wegnemen van de beslommeringen rond een verhuizing moet oudere bewoner verleiden om door te stromen. Zo gaat woningcorporatie Woonstede een verhuiscoach inzetten en hebben vrijwilligersorganisaties toegezegd te gaan helpen.

Voorlichting

In de voorlichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude en nieuwe woonlasten. Daaruit moet blijken of het verruilen van een niet energiezuinige woning met etages voor een nieuwbouw 55+ woning qua woonlasten voordelig is. De daadwerkelijke verhuiskosten worden inzichtelijk gemaakt door met vaste pakketten te werken, waarbij er wel voldoende te kiezen blijft. Denk aan alles weer ophangen, vloerbedekking leggen, schilderen, enzovoort. Zo wordt in detail duidelijk wat de kosten van de verhuizing zijn en welke werkzaamheden verricht moeten worden.

Huurdersbond Ede tevreden

Behalve met gemeente en Huurdersbond Ede heeft Woonstede ook overlegd met diverse andere organisaties, zoals ouderenorganisaties, een verhuisbedrijf, vrijwilligersorganisaties en welzijnswerkers. De Huurdersbond Ede heeft er voor gepleit om de aanvangshuren van de nieuwbouwwoningen laag te houden met het geld dat het optrekken van de huren van de vrijkomende woningen oplevert. Daar ging Woonstede niet mee akkoord. Wel was Woonstede akkoord met het voorstel om niet slechts een deel van de nieuwbouwwoningen in Ede-West in te brengen in het experiment, maar alle woningen. Wat betreft het voorstel van de Huurdersbond Ede om  de vrijkomende woningen beschikbaar te houden voor de sociale huursector en ze niet uit te ponden, zijn voorwaarden afgesproken waaronder dat wel mag. Voorzitter Hans Kregting van Huurdersbond Ede is al met al tevreden over de resultaten van het gevoerde overleg.

Voor het experiment loopt een aanvraag voor toestemming bij de Gemeente Ede om van de bestaande woonruimtetoewijzing af te mogen wijken.​

.

huurdersorganisatie
senioren
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen