Eerste Kamer akkoord met opkoopbescherming

16 juli 2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de opkoopbescherming voor woningen in gewilde wijken. Gemeenten kunnen straks besluiten dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur.

Te koop staande woning.

Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. Nu worden starters vaak overboden door beleggers waarna de woning duur in de verhuur gaat. Het is de bedoeling om de opkoopbescherming per 1 januari 2022 in te laten gaan.

Koopstarters meer kansen

Om starters op de woningmarkt meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kan een gemeente ervoor kiezen een opkoopbescherming in te voeren. Dit kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. 

Zorg voor betaalbare huurprijzen

De Woonbond ziet in de opkoopbescherming een goede maatregel om koopstarters meer kans te geven op de woningmarkt, maar pleit ook voor een structurele landelijke aanpak door de huurprijzen in de vrije sector te reguleren. Daarmee worden huurders én koopstarters geholpen. Als er koopwoningen worden omgezet in huurwoningen moet dat gebeuren voor een prijs die in lijn ligt met de kwaliteit van een woning. Een nieuw kabinet moet werk maken van het aan banden leggen van de huurprijzen in de vrije sector. Hierdoor zullen beleggers ook minder hoge gouden bergen zien in appartementen waardoor koopstarters meer kans maken. Zo worden huurders en kopers geholpen met fatsoenlijke huurprijsbescherming.

Bouw ook betaalbare huur

Daarnaast moeten gemeenten in hun nieuwbouwplannen inzetten op voldoende betaalbare huurwoningen. Het Rijk moet dat mogelijk maken door de belastingdruk van corporaties te verlagen en de verhuurderheffing af te schaffen zodat corporaties meer kunnen bouwen. Niet alleen op de koopmarkt moeten starters geholpen worden. Door het landelijke woonbeleid lopen starters in de huursector nu of tegen hoge huurprijzen of tegen lange wachttijden voor sociale huur aan.

beschikbaarheid
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen