Eerste Kamer Ga niet akkoord

11 maart 2013

De Nederlandse Woonbond heeft vandaag een brief uitgedaan aan de Eerste Kamer met een laatste oproep om niet akkoord te gaan met de inkomensafhankelijke huurverhoging die het PvdA-VVD kabinet wil invoeren.

www.actiehuuralarm.nl
Logo van de Actie Huuralarm van de Woonbond

De Woonbond spreekt in de brief de hoop uit dat de Kamer de voorliggende wetsvoorstellen ‘beoordeelt op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid en strijdigheid met andere wetgeving en daarbij tot de conclusie komt dat deze voorstellen verworpen moeten worden.’

In de nota die minister Blok de Eerste Kamer heeft gestuurd naar aanleiding van vragen die in het debat van 8 maart op tafel kwamen, stelt de minister dat het Woonakkoord leidt tot meer investeringen in nieuwbouw en dat de betaalbaarheid van het huren geen enkel probleem vormt. De Woonbond stelt precies het tegenovergestelde, waarbij de bond aangeeft dat er veel valt aan te merken op de cijfers die Blok hanteert. Volgens de Woonbond leiden de heffing en het voorgestelde huurbeleid tot forse ondermijning van de investeringen van corporaties en de koopkracht van huurders.’

Privacy

Op verzoek van de Woonbond heeft het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan de plannen voor de gluurverhoging getoetst aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en aan de Nederlandse Grondwet. Volgens dit gerenommeerde kantoor is zondermeer duidelijk dat de privacy van huurders wordt geschonden, terwijl dat alleen zou mogen als daar een maatschappelijke noodzaak voor is en er geen alternatieven zijn om de beoogde doelstelling (doorstroming) te bewerkstelligen. Aan deze twee voorwaarden is duidelijk niet voldaan. De maatschappelijke noodzaak is in de voorstellen niet onderbouwd en een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft de minister er inmiddels op gewezen dat er heel goede alternatieven zijn om doorstroming te bevorderen.

betaalbaarheid
Eerste Kamer
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen