Eerste Kamer kritisch over gluurverhoging

25 mei 2012

De Eerste Kamer heeft veel kritiek op het wetsvoorstel voor de gluurverhoging. Dit blijkt uit de schriftelijke vragenronde. Toch is nog niet duidelijk hoe de behandeling zal lopen en de stemming zal uitvallen.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

Alleen het CDA en D66 spreken onomwonden hun steun uit. De VVD vraag zich af of de wet voldoende oplossingen biedt, terwijl PvdA, SP en GroenLinks ernstige twijfels hebben over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze wet. De ChristenUnie stelt neutrale vragen zonder zijn standpunt duidelijk te maken. PVV, Partij voor de Dieren, OSF en 50+ hebben geen reactie ingediend.

Veel partijen vragen zich af of deze wet zorgt voor een betere doorstroming op de huurmarkt, wat toch de belangrijkste doelstelling van dit voorstel is. Eerdere voorstellen uit de Tweede Kamer om dit duidelijker vast te leggen werden door de regering afgewezen. De VVD wil dat de regering aantoont dat de doorstroming wordt bevorderd, en vraagt om andere maatregelen als die doorstroming niet kan worden aangetoond. Begin april toonde onderzoekbureau ABF echter al aan dat het gehele pakket aan kabinetsmaatregelen niet tot een betere doorstroming zullen leiden. Het is te hopen dat de VVD haar inzet voor andere maatregelen in plaats van deze wet doorzet.

Scheefwonen
GroenLinks heeft grote moeite met de definitie van scheefwonen die de regering hanteert en vraagt aandacht voor de groep huurders met een huurcontract van voor 1994. Deze huurders hebben een gereguleerd contract, maar betalen vaak een huur die fors boven de liberalisatiegrens ligt. GroenLinks vindt het onrechtvaardig dat deze groep als scheefwoner wordt bestempeld, en een jaarlijkse extra huurverhoging van 5% voor de kiezen krijgt.

Privacy
De bezwaren met betrekking tot de privacyschending komen vooral van GroenLinks, D66, PvdA en SP. D66 heeft grote problemen met het feit dat huurders pas maanden na het verstrekken van hun gegevens worden geïnformeerd. Ook vraagt D66 zich af of wel wordt voldaan aan de diverse voorwaarden die het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens aan privacyschending stelt. Volgens GroenLinks is de inbreuk op de privacy van dit voorstel een ‘unicum in ons rechtssysteem’.

Uitvoering
Veel partijen zetten kritische kanttekeningen bij de uitvoeringsproblemen van de wet. ‘Het is nu al te voorzien dat dit wetsvoorstel meer gedoe dan een daadwerkelijke oplossing voor het gesignaleerde probleem betekent’. schrijft de PvdA. De VVD en het CDA hebben veel problemen met de vermenging van inkomensbeleid en huurprijsbeleid. Het feit dat een eenmaal ingestelde huurverhoging niet meer kan worden teruggedraaid roept kritische vragen op van VVD en GroenLinks. D66 ziet meer heil in een jaarlijkse inkomenstoets om goed te kunnen bepalen wie er voor huurverhoging in aanmerking komt.

Meerderheid?
Als de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gaat met de gluurverhoging, is de wet alsnog een feit. Het is echter nog niet mogelijk om te bepalen of er een meerderheid is. De VVD is kritisch in deze vragenronde, maar zou zijn bezwaren gemakkelijk kunnen intrekken. In de Tweede Kamer was de partij groot voorstander van de gluurverhoging. CDA en D66 waren dat ook, en hebben in de Eerste Kamer ook als aangegeven achter het principe van de wet te staan.  De PVV was in de Tweede Kamer voorstander, maar partijleider Wilders trok die steun na de val van de gedoogcoalitie in. Hoe de PVV in de Eerste Kamer tegenover de wet staat is niet duidelijk. De partij heeft niet deelgenomen aan de schriftelijke vragenronde.

Op 19 juni behandelt de Eerste Kamer de gluurverhoging. Het is nog niet duidelijk of de behandeling dan ook wordt afgerond, en wanneer er over het voorstel wordt gestemd.

betaalbaarheid
Eerste Kamer
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen