Eerste Kamer stelt vragen over alternatief voor gluurverhoging

22 november 2012

Huurders met een bovenmodaal inkomen via de Belastingdienst huurbelasting laten betalen. Is dat een uitvoerbaar alternatief voor een ‘gluurverhoging’, waarbij de privacy van huurders in het geding is? De Eerste Kamer stelde daar vragen over aan de minister, maar is niet tevreden met het antwoord.

Gluren

De Kamer had de minister gevraagd naar de technische uitvoerbaarheid van een huurbelasting, als alternatief voor een inkomensafhankelijke huurverhoging waarbij het nodig is om de privacy van huurders aan te tasten.

Bij deze 'gluurverhoging' verstrekt de Belastingdienst inkomensgegevens aan verhuurders, die vervolgens extra huur kunnen vragen aan huurders die meer verdienen dan modaal.

Het antwoord van de minister roept bij de Eerste Kamer nieuwe vragen op. De minister vindt dat een huurbelasting te fraudegevoelig is. De Belastingdienst moet dan afgaan op informatie die huurders zelf verstrekken over de huurprijs die zij betalen. Controle van deze gegevens zou ingewikkeld zijn en hoge uitvoeringskosten met zich meebrengen. Een huurbelasting zou alleen uitvoerbaar zijn als een aanzienlijk risico op fraude wordt geaccepteerd.

Hypotheekrenteaftrek niet fraudegevoelig?

De Eerste Kamer wil nu van de minister weten of die fraudegevoeligheid niet ook geldt voor andere gegevens die belastingplichtigen zelf verstrekken. Huiseigenaren moeten ook zelf opgeven hoeveel zij aan hypotheekrente hebben betaald, en hoeveel zij aan rente op spaartegoeden hebben ontvangen. Is fraude daar nooit aan de orde? En kan de Belastingdienst als dat nodig is bij huurders zelf geen bewijsstukken opvragen over de huur die zij betalen?

Nader inzicht in uitvoeringskosten

De minister meent dat een huurbelasting veel hogere uitvoeringskosten met zich meebrengt dan een 'gluurverhoging'. De Eerste Kamer wil dit nader uitgewerkt zien, waarbij ook de lasten voor verhuurders en de verhuurdersheffing in de rekensom worden betrokken.  De inkomsten uit huurbelasting komen direct in de schatkist, de inkomsten zoals voorzien in het gluurverhogingsvoorstel komen eerst bij de verhuurders en moeten dan via een heffing richting schatkist. 

De Kamer wil tenslotte weten of de technische bezwaren die de minister in de beantwoording aanvoert anders worden wanneer de voorstellen uit het regeerakkoord zouden doorgaan.

Binnen vier weken moet minister Blok op de nieuwe vragen van de  Eerste Kamer reageren. ​

betaalbaarheid
Eerste Kamer
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen