Energieakkoord lost gevolgen heffing niet op

12 juli 2013

Vandaag bereikten de belangrijkste onderhandelingspartners een Energieakkoord op hoofdlijnen. De Woonbond is positief over de impuls voor energiebesparing die in het akkoord staat, maar denkt dat het onvoldoende is om de problemen op te lossen die door de verhuurderheffing worden veroorzaakt.

Milieuvriendelijk wonen

De Woonbond is niet betrokken bij het onderhandelingsresultaat dat vandaag naar buiten werd gebracht. Wel is de Woonbond deelnemer aan onderhandelingen over een van de vier thema’s van het akkoord: de gebouwde omgeving. Op dit thema wordt een deelakkoord afgesloten.

In de gesprekken over de gebouwde omgeving zijn de ambities uit het Convenant Energiebesparing Huursector opnieuw bevestigd: corporatiewoningen moeten in 2020 gemiddeld energielabel B  hebben. In aanvulling daarop worden 111.000 woningen zo drastisch gerenoveerd dat de energierekening op nul uitkomt. Ook zijn er afspraken gemaakt over lagere woonlasten, toepassen van de woonlastenwaarborg, bestrijden van energiearmoede en betrokkenheid van huurders bij prestatieafspraken.

Impuls isolatie van woningen

In de hoofdlijnen van het Energieakkoord staat dat er een breed pakket aan maatregelen komt, onder meer om isolatie van woningen en opwekking van duurzame energie te stimuleren. Dagblad Trouw meldt dat het gaat om € 400 miljoen voor isolatie van huurwoningen, maar dat is niet terug te vinden in de brief die minister Kamp vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. De Woonbond is enthousiast over een impuls voor energiebesparing, maar meent dat een bedrag van 400 miljoen onmogelijk de gevolgen van de verhuurderheffing kan compenseren.

Stagnatie energiebesparing door heffing

De Woonbond bracht vorige week naar buiten dat veel corporaties stoppen met het energiezuinig maken van woningen, of tenminste op de rem trappen. Voor ruim de helft van de woningen dreigt dat de doelstelling van gemiddeld energielabel B in 2020 niet gehaald wordt. Dat komt vooral door de verhuurderheffing van jaarlijks € 1,7 miljard. Deze heffing leidt tot enorme bezuinigingen en laat corporaties onvoldoende investeringscapaciteit.

Bij de verdere bespreking over het energieakkoord zal de Woonbond verzoeken om dit probleem onder ogen te zien en te zoeken naar oplossingen.

belangenbehartiging
energiebesparing
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen