Essent delft onderspit in principekwestie over warmteaansluiting

19 augustus 2013

Als huurder ben je niet verplicht om stadsverwarming af te nemen als dat in het huurcontract niet expliciet is vastgelegd. Het kostte de heer Lentink uit Enschede 8 jaar om die duidelijkheid te krijgen, maar hij heeft zijn gelijk bij de rechter weten te halen.

Hoge stookkosten

De rechtbank uit Overijssel heeft bepaald dat Lentink geen vastrecht hoeft te betalen aan Essent over de periode dat hij zijn warmtelevering verzocht stop te zetten. Vooral omdat onduidelijk is wat daarover in zijn huurcontract staat.

Kopie huurovereenkomst

Woningcorporatie De Woonplaats weigerde Essent een kopie van het huurcontract te leveren en wilde alleen kwijt dat er ‘thans expliciet in de huurovereenkomst is opgenomen dat huurders zich moeten aanmelden voor stadsverwarming indien dit van toepassing is op de betreffende woning’. Dat Essent om een kopie van de huurovereenkomst vroeg, kwam doordat de rechter dit voorjaar in een tussenvonnis bepaalde dat Essent middels het huurcontract moest aantonen dat Lentink gebonden is aan een leveringscontract, en dat hij daardoor minstens vastrecht zou moeten betalen.

Stadsverwarming

Lentink woont sinds 1989 in de huurwoning die is aangesloten op de stadsverwarming, die wordt geleverd door Essent. Sinds 2005 neemt hij echter geen warmte meer af, zo valt te lezen in een deze woensdag gepubliceerde uitspraak. Volgens een uitspraak van hem in de Tubantiapers stookt hij zijn woning tegenwoordig warm met twee goedkope straalkacheltjes, die hij bij een supermarkt aanschafte. Vanaf eind 2004 vroeg Lentink meerdere keren aan Essent of hij kon worden afgesloten van warmte, maar die vond dat alleen de verhuurder daartoe een aanvraag kan indienen. En meldde daarbij dat Essent dergelijke aanvragen nooit honoreert, tenzij een woning wordt afgebroken.

Vervolgstappen

Essent laat bij monde van woordvoerder Ilse Steenbergen weten dat het bedrijf het vonnis nog bestudeert en zich nog beraadt op een eventueel hoger beroep. Volgens een bericht op energiekeuze.nl is Essent ook niet bang dat er nu veel warmteklanten zullen volgen die geen vastrecht betalen. ‘Wij beschouwen dit als een op zichzelf staande case.’ Van belang is in dit opzicht ook dat in meest recente bouwbesluit een (ingeperkte) aansluitplicht voor nieuwbouwwijken vastlegt, om warmteneteigenaren voldoende aansluitingen te garanderen.

huurcontract
huurrecht
rechtszaak
servicekosten
warmtewet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen