Europese aanbevelingen over huisvesting ouderen

20 december 2012

In 2050 is maar liefst 44 procent van de Europese bevolking 65 jaar of ouder. Wat kunnen beleidsmakers doen om ervoor te zorgen dat senioren ook in de toekomst geschikt en betaalbaar kunnen wonen? De internationale huurdersbond IUT stelde aanbevelingen op.

verhuizing

Het jaar 2012 is door de Europese Unie uitgeroepen tot ‘jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties’. Aandacht voor geschikte en betaalbare seniorenhuisvesting hoort daar vanzelfsprekend bij. Het European Housing Forum organiseerde in 2012 een serie lezingen, waarbij uitgebreid werd ingegaan op voorwaarden voor goed huisvestingsbeleid.

Brochure met aanbevelingen

De International Union of Tenants, de internationale huurdersbond waar ook de Woonbond bij is aangesloten, heeft de conclusies van die lezingen nu gebundeld in een brochure met aanbevelingen aan beleidsmakers. De internationale huurdersbond werkte daarbij samen met de EAHSA, een Europees platform van organisaties die woon- en zorgservices bieden aan ouderen.

Langer zelfstandig wonen

Mensen worden gemiddeld ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Dat is goed in sociaal en in economisch opzicht. Maar het is daarbij wel van belang dat er voldoende geschikte (en aangepaste) woningen beschikbaar zijn, die ook betaalbaar zijn.

De vijf belangrijkste aanbevelingen:

  1. Betrek ouderen bij de besluitvorming en richt daarvoor participatiestructuren in op lokaal en nationaal niveau. Bij het maken van plannen voor het bouwen van ouderenhuisvesting en voor het aanpassen van woningen moeten de betrokkenen gehoord worden, zodat zij hun ideeën en behoeften kunnen meegeven aan de plannenmakers.

  2. Concentreer je op aanpassing van de woningvoorraad ‘voordat het te laat is’. Om het mogelijk te maken dat ouderen in hun eigen huis en omgeving blijven wonen, moet je op tijd aanpassingen doen en niet pas als er problemen zijn.

  3. Stedenbouwkundigen dienen bij het ontwerpen rekening te houden met een seniorvriendelijke omgeving. Daarbij gaat het om de fysieke omgeving, maar ook om bijvoorbeeld het creëren van ontmoetingsplekken.

  4. Houd rekening met ontwikkelingen in de samenleving en biedt oplossingen voor het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens. Veel ouderen willen alleen wonen, maar het risico van eenzaamheid ligt op de loer. Er kan meer geëxperimenteerd worden met woonvormen waarbij mensen zelfstandig wonen, maar wel samen met anderen.

  5. Zorg voor een duurzame financiering van geschikte en betaalbare ouderenhuisvesting. Dan kan bijvoorbeeld via een fonds zoals ze dat in Salzburg (Oostenrijk) opgezet hebben. Dit fonds verstrekt leningen tegen een lage rente voor bouw, inrichting en aanpassingen van woningen.

IUT
senioren
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen