Extra geld voor Amsterdammers met laag inkomen en hoge huur

22 november 2016

De gemeente Amsterdam  gaat een bijdrage uitkeren aan sociale huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Daarmee loopt de gemeente vooruit op de huurverlaging die Amsterdamse woningcorporaties vanaf  2017 gaan doorvoeren.

Om de bijdrage uit te kunnen keren is een gemeentelijke regeling in het leven geroepen getiteld ‘Overgangsregeling passende huur 2016’.  Het geld voor deze regeling komt uit het gemeentelijke budget voor armoedebestrijding.

Laag inkomen en huur boven aftoppingsgrens

De bijdrage is bedoeld voor sociale huurders die een hoge huur en weinig spaargeld hebben en die al minimaal drie jaar van een inkomen moeten leven dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Als hun huur hoger is dan de ‘aftoppingsgrens’ voor huurtoeslag krijgen zij extra geld om het deel van de huur te betalen dat door huurtoeslag niet vergoed wordt.  De aftoppingsgrens ligt voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens op € 586, voor meerpersoonshuishouden op €628.

Afspraken over huurverlaging

Vanaf 2017 gaan de Amsterdamse woningcorporaties hun huurprijzen aanpassen.  Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de aftoppingsgrens krijgen dan huurverlaging. Hierover heeft de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties.

Corporaties in meer gemeenten verlagen huren

Amsterdam is niet de enige gemeente die met corporaties en huurdersorganisaties heeft afgesproken om in 2017 de huren te verlagen voor huishoudens met een laag inkomen en een voor hun inkomen te hoge huur. Ook in andere gemeenten -zoals Zwolle, Alkmaar en Purmerend- gaan corporaties voor die doelgroep de huren verlagen tot de aftoppingsgrens.  Amsterdam is wel de enige gemeente die vooruitlopend op deze afspraken in 2016 met een gemeentelijke regeling komt.

Bijdrage aanvragen

Huurders van wie de gemeente al weet dat zij recht hebben op de bijdrage, krijgen een aanvraagformulier thuisgestuurd. Wie geen formulier krijgt, maar wel in aanmerking denkt te komen voor de bijdrage, kan het formulier downloaden op de website van de gemeente Amsterdam.

Aanvragen van de bijdrage kan tot 20 december 2016.  Aanvragers krijgen voor 1 maart 2017 bericht. De gemeente verwacht dat ongeveer 10.000 huurders een beroep op de regeling zullen doen.

armoede
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen