Extra geld voor opvang en meedoen vergunninghouders

4 mei 2016

Na een brandbrief van de G4 (vier grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) over de opvang en participatie van vluchtelingen, bereikten de VNG en het kabinet op 28 april een akkoord over aanvullende voorzieningen voor vluchtelingen en asielzoekers.

Opvang asielzoekers in opvanglocatie van COA

Het kabinet trekt ruim 500 miljoen extra uit om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Zo wordt ook een verhoogde druk op de sociale voorzieningen in de toekomst voorkomen, is de gedachte.

Voorrang huisvesting afgeschaft

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen straks niet meer automatisch voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Het kabinet regelt dit via een wetswijziging van de Huisvestingswet die minister Blok op 19 april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De gemeenteraad behoudt wel de bevoegdheid om statushouders als urgente groep woningzoekenden aan te wijzen.

Taakstelling

De taakstelling voor gemeenten blijft ongewijzigd: zij moeten dit jaar 46.400 vergunninghouders aan een huis helpen. Het Centraal opvang asielzoekers (COA) gaat ervan uit dat er één woning per twee mensen nodig is. In azc's zitten nu zo'n 16.000 statushouders die recht hebben op huisvesting.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in totaal 11.079 vergunninghouders gehuisvest. In de komende twee maanden moeten gemeenten ongeveer 12.300 vergunninghouders (tijdelijke) woonruimte aanbieden om nog te voldoen aan de taakstelling.

Alleenstaande vergunninghouders

Veel van de 16.000 vergunninghouders in azc's die wachten op woonruimte, zijn alleenstaand. Een deel van hen wacht op nareizende gezinsleden. Platform Opnieuw Thuis, een ondersteunend samenwerkingsverband vanuit het rijk, gemeenten, provincies, COA en Aedes, signaleert dat gemeenten moeite hebben met het huisvesten van deze alleenstaande vergunninghouders.

'Het lijkt erop dat een groot aantal gemeenten wil wachten met het huisvesten van deze groep totdat de gezinshereniging heeft plaatsgevonden. Dat is geen goede zaak', schrijft het Platform op zijn website. 'Tot die tijd houden zij plaatsen bezet die beter gebruikt kunnen worden voor nieuwe asielzoekers. En de vergunninghouder wordt beperkt om mee te doen aan de Nederlandse samenleving.'

Subsidie woningbouw

Sinds 1 februari kunnen woningaanbieders via de gemeente subsidie aanvragen voor de bouw van kleinschalige woonvormen voor vergunninghouders. Bijvoorbeeld door ombouw van leegstaand vastgoed zoals verzorgingshuizen en kantoren. In de loop van volgend jaar worden de eerste resultaten hiervan verwacht. Het aantal subsidievragen loopt volgens het Platform inmiddels op.

Doorstroomwoningen

Ook kunnen gemeenten via een 'gemeentelijk versnellingsarrangement' vergunninghouders onderbrengen in tijdelijke wooneenheden zoals vakantiehuisjes. Dit helpt gemeenten om vergunninghouders alvast in de gemeente te huisvesten en hen te laten meedoen in afwachting van definitieve woonruimte. Eind april waren er 172 van zulke 'doorstroomwoningen' beschikbaar.

kabinetsbeleid
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen