Financieel toezichthouder waarschuwt voor splitsen corporaties

1 juli 2014

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) waarschuwt voor de risico’s van de scheiding tussen het sociale en het commerciële bezit van woningcorporaties. De financieel toezichthouder van de woningcorporaties vindt dat de regels voor de scheiding nog niet duidelijk genoeg zijn.

Wegvliegende eurobiljetten

Volgens het CFV is de impact van de scheiding vergelijkbaar met de impact van de brutering (de privatisering van de woningcorporaties) in de jaren negentig. Minister Blok liet in een novelle op de Woningwet die hij vorige week naar de Tweede Kamer stuurde weten corporaties te willen splitsen.

Maatwerk nodig bij splitsing

Het scheiden van sociale en de commerciële activiteiten van een corporatie is niet alleen een onderneming van ongekende omvang maar vergt ook maatwerk per individuele woningcorporatie. ’Duidelijke kaders en een doordacht transitieplan zijn noodzakelijk om de risico’s die met een dergelijke transitie samenhangen te kunnen beheersen,’ concludeert het CFV in haar financiële verkenning. Volgens het Centraal Fonds Volkshuisvesting is er nog onvoldoende kennis in de sector om de scheiding op goede wijze te laten verlopen. Toch wil Blok zijn aanpassingsvoorstel op de Woningwet al op 1 januari 2015 laten ingaan. De Kamercommissie Wonen en Rijksdienst organiseert in september een rondetafelgesprek over de splitsing.

Grootschalige liberalisatie

Blok wil corporaties de ruimte geven om duurdere sociale huurwoningen in het commerciële deel van het bedrijf onder te brengen en op die manier onttrekken aan de sociale sector. De Woonbond maakt zich grote zorgen over deze grootschalige liberalisatie. De vermindering van het aantal sociale huurwoningen is een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het huren. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting geeft aan dat de financiële risico’s in het geval dat tien procent van de sociale huurwoningen geliberaliseerd worden vele malen groter zijn.

Commerciële risico’s

Ook wijst het CFV erop dat beide takken afzonderlijk financieel gezond moeten zijn, omdat problemen van het commerciële deel risico’s met zich meebrengen voor de sociale tak. Wanneer de commerciële tak wankelt, mogen corporaties van Blok ook duurdere sociale woningen in de dochteronderneming stoppen. Die woningen kunnen als ze vrijkomen worden verkocht of in de vrije sector worden verhuurd.

Afbouw sociale huur

De Woonbond is tegen deze constructie. ‘De sociale huursector wordt hierdoor afgebouwd om commerciële activiteiten mogelijk te maken. Huizen die naar die commerciële tak gaan zijn als ze vrijkomen niet langer beschikbaar voor mensen met lage inkomens,” aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Terwijl dit de kerntaak van de corporatie moet blijven. Door deze constructie wordt de huurder de dupe van de onbedwingbare wens van corporaties om allerlei commerciële activiteiten te verrichten.’

CFV
misstanden corporatiesector
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen