Forensentaks treft huurders extra hard

24 augustus 2012

Ondanks felle kritiek op de voorgenomen ‘forensentaks’, wil staatssecretaris Weekers van Financiën deze belastingmaatregel gewoon in 2013 invoeren. De forensentaks raakt veel huurders bovengemiddeld. Zij gaan niet alleen belasting over hun reiskosten betalen, maar door de verhoging van het verzamelinkomen vermindert of vervalt hun huurtoeslag.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

De Kunduz-coalitie heeft in het Lenteakkoord de forensentaks opgenomen om het gat van 1,3 miljard euro te dichten dat is geslagen door de structurele verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent. Per 1 januari 2013 wordt de onbelaste vergoeding van het woon-werkverkeer afgeschaft. Werknemers zijn hierdoor honderden tot soms duizenden euro’s extra kwijt aan reiskosten.

Vooral forensende huurders met een laag inkomen, die huur- en/of zorgtoeslag krijgen, worden hard getroffen. De forensentaks zorgt ervoor dat reiskostenvergoedingen gezien worden als inkomen. Hierdoor wordt het verzamelinkomen kunstmatig verhoogd. En dit inkomen werkt door in diverse regelingen. Bij een iets hoger verzamelinkomen krijgen huurders minder of geen huurtoeslag, terwijl zij in de praktijk geen cent meer te besteden hebben.

Ook voor huurders met een middeninkomen kan de forensentaks extra nadelig uitpakken. Ze komen eerder in aanmerking voor de aangekondigde extra huurverhogingen op grond van inkomen, de zogeheten gluurverhogingen van 1 en van 5 procent.  Als de Belastingdienst een hoger verzamelinkomen vaststelt krijgen deze groepen huurders dus eerder met deze extra huurverhoging te maken.  Bovendien bereiken huurders eerder de inkomensgrens van € 34.000, waarboven zij niet meer in aanmerking komen voor een corporatiewoning.

Oproep

De partijen van het Lenteakkoord willen met de maatregel stimuleren dat mensen dichter bij hun werk gaan wonen. Maar verhuizen wordt voor huurders juist moeilijker als zij niet meer aanmerking komen voor een sociale huurwoning van een corporatie. Nog los van de lange wachtlijsten en het tekort aan betaalbare huurwoningen in veel regio’s. Dichter bij het werk gaan wonen wordt voor deze groep onmogelijk doordat het inkomen door de belastbare reiskostenvergoeding verhoogd wordt.

De drie vakcentrales FNV, CNV, MHP en vereniging ROVER (van reizigers in het openbaar vervoer) willen dat de forensentaks wordt geschrapt. Ze hebben staatssecretaris Weekers vandaag opgeroepen snel duidelijkheid te verschaffen. ‘We adviseren alle partijen binnen en buiten de Kunduz-coalitie met klem af te zien van dit slechte plan en roepen hen op om te komen tot een integrale aanpak van de woningmarkt in relatie tot het mobiliteitsvraagstuk.’ De Woonbond sluit zich van harte aan bij deze oproep.

huurtoeslag
inkomensafhankelijke huurverhoging
kabinetsbeleid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen