Meteen naar de content

Geen energietoeslag als je jong bent of studeert

Huren en geld De extreme stijging van de energieprijzen brengt mensen in financiële nood. Terwijl de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen daarom van €800 naar €1.300 is verhoogd, krijgen jongeren tot 21 jaar en studenten nog steeds geen cent. Ook als hun inkomen hen wél recht op de energiecompensatie zou geven. Studenten komen hiertegen in actie.
Jongeren kunnen naar energiecompensatie fluiten

Begin augustus won een Nijmeegse student een rechtszaak over zijn afgewezen energietoeslag tegenover de gemeente. Gemeenten sluiten studenten nu uit op advies van het kabinet; die heeft de voorkeur dat studenten in nood naar de individuele bijzondere bijstand worden verwezen. Een procedure die veel ingewikkelder is dan de laagdrempelige energietoeslag. Het argument voor de uitsluiting daarvan is: de woonsituaties van studenten zijn te divers. Er zijn bijvoorbeeld studenten die all-in huur betalen. Maar, zo oordeelde de rechter, er zijn ook studenten die zelf hun energie betalen. Hen op voorhand uitsluiten omdat ze student zijn is een ‘niet te rechtvaardigen onderscheid‘. Deze uitspraak biedt dus ook hoop voor andere studenten.

Studenten maken bezwaar

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en FNV Jong roepen studenten op om de energietoeslag aan te vragen en bij afwijzing bezwaar te maken. Al die individuele aanvragen kunnen tot een collectieve rechtszaak leiden. Daarnaast verzamelen LSVb en FNV Jong meldingen van energiearmoede onder studenten. Uit hun meldpunt bleek eerder al dat studenten door de stijgende energieprijzen in financiële problemen komen.

Jonger dan 21 jaar

De positieve rechterlijke uitspraak biedt helaas nog geen zicht op een oplossing voor studenten en andere jongeren onder de 21 jaar. Zij blijven per definitie uitgesloten van de energiecompensatie. Voor hen is er ook nog geen andere route om wél steun voor de energiekosten te ontvangen. Hier is de redenering: tot je 21e val je onder de financiële verantwoordelijkheid van je ouders. Dus klop daar maar aan als je de energierekening niet kan betalen. Maar wat als dat niet kan?

Energiearmoede

Studenten onder de 21 jaar kunnen gebruik maken van het meldpunt van LSVb en FNV Jong. Ook worden ze aangemoedigd net als andere studenten toch de aanvraag te doen. Er zijn nog weinig geluiden van niet studerende jongeren onder de 21 jaar die op zichzelf of op kamers wonen en door de energiekosten in de knel komen. 

Wat vindt de Woonbond?

De huidige energieprijzen leiden bij veel mensen tot financiële problemen. Vooral voor mensen met lagere inkomens is de impact hiervan groot. De Woonbond vindt dat een veel grotere groep mensen steun verdient, dan de huidige groep die recht heeft op de energietoeslag (huishoudens tot 120% sociaal minimum, geen student en ouder dan 21). Energie is een basisbehoefte voor iedereen. Veel jonge mensen en studenten wonen in slecht geïsoleerde woningen in de particuliere sector en betalen al een aanzienlijk deel van hun inkomen aan woonlasten. Het uitsluiten van mensen op basis van leeftijd of het volgen van een studie vindt de Woonbond onrechtvaardig.