Geen gluurverhoging voor chronisch zieke met mantelzorger

25 juli 2013

Chronisch zieken en gehandicapten met een mantelzorger in huis kunnen in 2014 met succes bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De eis dat er een indicatie voor minstens tien uur per zorg moet zijn, is komen te vervallen.

Oudere dame wordt geholpen

Staatscourant

In de Staatscourant (16 juli) staat welke “zorgvragers met inwonende mantelzorger” onder de groep chronisch zieken en gehandicapten vallen die volgend jaar worden uitgezonderd van de ‘gluurverhoging’.

Kritiek op regeling

Minister Blok komt met de regeling tegemoet aan kritiek van Woonbond, CG-raad en Platform VG. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer wezen de organisaties erop dat de eerdere hardheidsclausule oneerlijk uitpakte voor chronisch zieken en gehandicapten met een inwonende mantelzorger.

Geen indicatie vanwege mantelzorg

Chronisch zieken en gehandicapten worden op dit moment pas uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging als ze ten minste tien uur per week zorg krijgen. Maar als er een mantelzorger in huis is, maakt een chronisch zieke tegenwoordig weinig kans op een indicatie voor meer dan 10 uur zorg. De mantelzorger (vaak de partner of een ander familielid) wordt dan geacht een deel van de zorg op zich te nemen.

10-uurscriterium vervalt

In de nieuwe regeling is het 10-uurscriterium komen te vervallen. Wel is blijven staan dát er indicatiebesluit voor verzorging, verpleging of individuele begeleiding moet zijn, en dat dit indicatiebesluit een geldigheidsduur moet hebben van tenminste 371 dagen. Als er meerdere indicatiebesluiten zijn verstrekt, geldt die eis van 371 dagen voor alle indicatiebesluiten bij elkaar, waarbij er tussen het ene indicatiebesluit en het daarop volgende niet meer dan 42 dagen ligt.

 

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen