Gematigde huurverhoging: sommige corporaties doen het

3 maart 2014

Terwijl het overleg over de huurverhoging op 1 juli bij de meeste verhuurders nog moet plaatsvinden, heeft een aantal woningcorporaties aangekondigd de huurstijging dit jaar fors te matigen en (veel) minder te vragen dan het maximum. Zij maken zich, samen met hun huurdersorganisaties, zorgen over de betaalbaarheid.

Drie mensen in overleg

Twee corporaties die hebben laten weten de huurverhoging dit jaar te beperken tot 2,5 procent (het inflatiepercentage van 2013) zijn Acantus uit Veendam en Beter Wonen uit Almelo. Beter Wonen hanteert zelfs een inflatievolgende huurverhoging van 2,5 procent voor al haar huurders. Deze corporatie laat dus ook de ‘gluurverhoging’ achterwege. Acantus vraagt wel de extra ‘gluurverhoging’ van 0,5 of 2,5 procent voor huurders met een inkomen boven respectievelijk € 34.085,- en € 43.602,-. Corporatie Wonen Zuidwest Friesland uit Balk verhoogt de huren met gemiddeld 2,75 procent.

Overleg met huurdersorganisaties

Deze drie corporaties hebben deze beslissing genomen na uitvoerig overleg met hun huurdersorganisaties, die nadrukkelijk hadden gevraagd om lagere huurverhogingen in het kader van de betaalbaarheid. Het maximum bedraagt dit jaar 4 procent (en 4,5 of 6,5 procent voor huurders met een inkomen boven respectievelijk € 34.085,- en € 43.602,-).

Ruim 700.000 huurders in armoede

De Woonbond roept ook andere huurdersorganisaties op om in het overleg met hun verhuurder aan te dringen op een lagere huurverhoging. Uit woonlastenonderzoeken die overal in het land zijn gehouden blijkt dat de armoede onder huurders enorm is. Ruim 700.000 huurders hebben nu al te weinig geld om van rond te komen en de Woonbond vindt dat moeilijk te verteren.

Veel informatie exclusief voor lidorganisaties

Exclusief voor zijn lidorganisaties heeft de Woonbond dit jaar veel extra informatie. Onder meer de gratis handreiking ‘Een lagere huurverhoging: het kan!’, met tips en adviezen voor het overleg over de huurverhoging 2014. Een digitale versie van deze handreiking vindt u in het ‘dossier huurbeleid 2014’. Als lidorganisatie kunt u ook bij de Woonbondconsulent in uw regio terecht voor meer informatie en ondersteuning. Voor verdergaand maatwerk, bijvoorbeeld een (financiële) analyse van de gegevens van uw corporatie en/of het schrijven van een uitgebreid advies kunt terecht bij de adviseurs van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum.

Actie Huuralarm

De Woonbond vindt ook dat de armoede onder huurders een ‘hot item’ moet worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Zolang het Rijk niets doet, is het extra belangrijk dat de lokale politiek verantwoordelijkheid neemt. Meer nieuws hierover op www.actiehuuralarm.nl.

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
inkomensafhankelijke huurverhoging
overlegwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen