Gemeenten gaan in bezwaar tegen Vestiaverkoop aan Patrizia

2 december 2014

De gemeenten Arnhem, Aalten, Leerdam en Leusden gaan in elk geval bezwaar maken tegen de goedkeuring van het ministerie van Wonen en Rijksdienst voor de verkoop van Vestia-woningen aan de Duitse belegger Patrizia. ‘Elke woning die uit de sociale huurwoningvoorraad gaat, is er één te veel’, zegt Erik van Beurden, wethouder wonen van Leusden. Aalten heeft andere ‘Achterhoekse’ argumenten om in bezwaar te gaan.

Zak met geld

Op 31 oktober en 11 november maakte de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) namens de minister voor Wonen en Rijksdienst bekend aan het bestuur van Vestia en andere betrokkenen, dat het instemt met de verkoop aan Patrizia Wohnmodul IV. Het is een in Luxemburg genoteerd vastgoedfonds dat voor 90 procent in bezit is van een niet bij naam bekend gemaakt Duits pensioenfonds.

Bijna 5.500 woningen in verkoop

Afgelopen zomer maakte Vestia bekend dat zij bijna 5.500 woningen wil verkopen aan Patrizia die daar 557 miljoen euro voor neertelt. Het gaat grotendeels om de wooncomplexen die Vestia in mei 2010 had overgenomen van de door fraude in de problemen geraakte woningcorporatie (SGBB), een landelijk opererende corporatie met veel ouderenhuisvesting.

Zienswijzen

Al eerder dit jaar dienden tientallen gemeenten op verzoek van Vestia hun zienswijzen in. Op 6 augustus knipte Vestia de verkoopportefeuille van 5.490 woningen op in twee deelverkopen: een van 4.157 woningen in 58 gemeenten zonder bezwaren en een van 1.333 woningen in tien gemeenten die wél een negatieve zienswijze indienden tegen de verkoop aan Patrizia (Aalten, Arnhem, Dongen, Gouda, Leerdam, Leusden, ’s-Hertogenbosch, Oostzaan, Tiel en Tilburg).

Bezwaar

Een woordvoerder van de Arnhemse wethouder wonen Gerrie Elfrink (SP) bevestigt dat Arnhem zeker bezwaar zal gaan maken tegen de beslissing van de ILT. Ook Erik van Beurden, GroenLinks-PvdA wethouder in Leusden, gaat namens zijn college bezwaar maken. Hij schreef een brief naar de overige negen wethouders met negatieve zienswijzen om te verkennen of zij ‘samen willen optrekken’ in het indienen van bezwaar of ‘eventuele andere flankerende politieke acties’. Wethouder Wim van der Leij (PvdA) van Leerdam wil eveneens bezwaar maken, al is het maar om een politiek signaal af te geven.

Sociale voorraad onder druk

De drie gemeenten wijzen er op dat hun sociale voorraad al ernstig onder druk staat, wachtlijsten lang zijn en huurders met betaalbaarheidsproblemen kampen. Zij verwachten dat Patrizia de huren gaat verhogen en woningen gaat uitponden en zien liever dat een lokale woningcorporatie de Vestia-woningen overneemt. Maar het ILT reageert daarop dat het bod van lokale corporaties (aanzienlijk) lager is dan het bod van Patrizia. Vanwege de grote financiële problemen en saneringssituatie bij Vestia, acht de ILT het redelijk om nu voor de hoogste bieder te gaan.

Prestatieafspraken

‘Met een woningcorporatie kan ik als wethouder afspraken maken’, reageert Van Beurden. ‘Met Patrizia niet. Patrizia is best welwillend hoor, maar ze zijn er ook eerlijk in: de woningen zijn een beleggingsobject. Uiteindelijk is het ook niet Patrizia die bepaalt wat er met die woningen zal gebeuren, maar hun belegger.’

Aalten

De gemeente Aalten gaat om andere redenen bezwaar maken tegen de verkoop aan Patrizia. ‘Wij kampen met krimp en zitten er meer mee of deze woningen wel op tijd gesloopt gaan worden. Een lokale corporatie heeft een bod gedaan en houdt rekening met sloop. Vestia en Patrizia kennen onze lokale woningmarkt helemaal niet’, aldus een woordvoerder van CDA-wethouder Ted Kok. Of er nog meer gemeenten bezwaar zullen maken, is nog niet bekend.

Bonafide

Volgens de verkoopregels voor corporatiewoningen moet worden vastgesteld of er sprake is van een ‘bonafide koper’. Omdat het om een in Luxemburg genoteerd vastgoedfonds gaat, kan er geen Nederlandse Verklaring Omtrent Gedrag worden overlegd en neemt de ILT genoegen met een uittreksel uit het strafregister van Luxemburg. Daaruit blijkt ‘dat de koper in dit register niet voorkomt’.

Sociaal verhuurgedrag

Een magere waarborg voor integriteit, zeker aangezien dat register niets zegt over het Duitse pensioenfonds dat voor 90 procent bezit heeft over Patrizia en dus in feite de werkelijke koper is. Als waarborg voor sociaal verhuurgedrag van de nieuwe eigenaar zullen huurders het moeten doen met twee IVBN gedragscodes (uit 2007 en 2008) die met de koopovereenkomst door Patrizia zijn aanvaard.

misstanden corporatiesector
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen