Persbericht

Gemeenten, help huurders met energiedisplay

12 mei 2022

Inzicht in verbruik scheelt meer dan 200 euro per jaar

De Woonbond roept gemeenten op om in de strijd tegen energiearmoede inwoners met een laag inkomen van een eenvoudig energiedisplay te voorzien. Energiearmoede komt vooral voor onder huurders met een laag inkomen en hoge energielasten. Deze groep is de afgelopen maanden sterk gegroeid door de explosieve stijging van de energieprijzen.

Direct inzicht in het verbruik kan enorm schelen op de energierekening. Maar de aanschaf van een dergelijke display (ca. €125) is voor deze huishoudens vaak te duur. De Woonbond vraagt gemeenten daarom om huurders met een smalle beurs van een display te voorzien vanuit de regelingen die bedoeld zijn om dit soort kleinschalige maatregelen te nemen. Een gemiddeld huishouden kan met een energiedisplay in huis zo’n €224 per jaar besparen.

Een jaar geleden publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoek naar de effectiviteit van energieverbruiksmanagers. Uit dat onderzoek bleek dat een eenvoudig energiedisplay jaarlijks gemiddeld 5% energiebesparing oplevert: 6,9% besparing op gas en 2,2% besparing op stroom. Afhankelijk van het huishouden verlaagde dat de energierekening met €50 tot €100 per jaar. Maar met de huidige energieprijzen is de jaarlijkse financiële besparing meer dan verdubbeld.

Gemeenten hebben van het Rijk €150 miljoen (specifieke uitkering/SPUK) ontvangen om huishoudens die in energiearmoede leven te helpen met kleinschalige maatregelen, zoals energiebespaaradvies en energiebesparende maatregelen. Het energiedisplay valt onder de kleine energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er in veel gemeenten nog geld beschikbaar binnen de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). De helft hiervan moeten gemeenten in samenwerking met woningcorporaties inzetten om huurders te helpen energie te besparen. Lokale uitvoerende partijen, zoals energieloketten en – coöperaties, kunnen goed helpen met de implementatie van het display bij huurders.

Twee jaar geleden startte de Woonbond samen met Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en RVO een project om energiedisplays bij huurders te installeren. Onder de titel Meer Meters Maken worden energiedisplays door woningcorporaties en gemeenten aan bewoners aangeboden. Deelnemende gemeenten zijn o.a. gemeente Utrecht, gemeente Epe, gemeente Amsterdam en de BAR-regio met Barendrecht en Ridderkerk.

Gemeenten en corporaties die interesse hebben om deel te nemen aan het project Meer Meters Maken of meer informatie willen ontvangen, kunnen contact opnemen met uitvoeringsorganisatie Quintens: https://www.energieengedrag.nl/contact

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen