Gezin in Stedendriehoek iets meer kans op betaalbaar huis

20 oktober 2021

Gezinnen in de Stedendriehoek kunnen straks ook in een sociale huurwoning terecht als hun inkomen wat hoger is dan de landelijk vastgestelde inkomensgrens.  

Gezin aan het klussen in nieuw huis
Gezin aan het klussen in nieuw huis

Woonkeus Stedendriehoek – met woningen in en rond de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen- wil woningzoekende gezinnen meer kans bieden op de woningmarkt, zodat ook zij in een woning terecht kunnen die ze kunnen betalen.  

Middeninkomens klem

Woningzoekende gezinnen met een middeninkomen zitten op dit moment volledig klem. Een koophuis is onbereikbaar, voor huren in de vrije sector is het inkomen te laag en voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie is het inkomen te hoog.  

Hogere inkomensgrens voor gezinnen

Vanaf volgend jaar kunnen gezinnen in de regio Stedendriehoek wél weer op sociale huurwoningen reageren. Woonkeus Stedendriehoek stelt daarbij de voorwaarde dat het huishouden uit minimaal drie personen moet bestaan en dat het (gezamenlijke) inkomen lager is dan € 54.000. 

Nu geen onderscheid naar type huishouden 

Op dit moment geldt er een landelijk vastgestelde inkomensgrens van € 40.024 voor toegang tot sociale huurwoningen van woningcorporaties. De overheid verplicht corporaties om minimaal 80% van hun vrijkomende woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen dat lager is. Daarnaast mogen corporaties maximaal 10% van hun vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655.

Inkomensgrenzen 2022 

In 2022 gaan de landelijk vastgestelde inkomensgrenzen veranderen. Nieuw is dat er een onderscheid komt naar type huishouden:

  • Voor alleenwonenden blijft de grens van € 40.024. Er komt alleen indexatie bij.
  • Voor stellen en gezinnen wordt de grens € 44.655. Ook plus indexatie. 

Een landelijke inkomensgrens speciaal voor grotere huishoudens komt er niet. Aan het verzoek om voor huishoudens van drie en meer personen een hogere inkomensgrens vast te stellen gaf het kabinet geen gehoor. Naar andere wensen van de oppositie is wel geluisterd: het kabinet had de inkomensgrens voor alleenwonenden fors willen verlagen, maar zag daar onder grote druk vanaf.  

Vrije ruimte benut 

De corporaties in de Stedendriehoek komen nu op eigen initiatief toch met een hogere inkomensgrens voor gezinnen.  Woonkeus Stedendriehoek kan dit doen omdat de wet vanaf volgend jaar ruimte geeft voor 15 procent ‘vrije toewijzingsruimte’. Met huurdersorganisaties en gemeenten in de regio is afgesproken om een deel van deze vrije ruimte in te zetten voor huisvesting van gezinnen met een middeninkomen. 

betaalbaarheid
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen