Persbericht

Gluurverhoging is inbreuk op privacy

5 maart 2012

De Woonbond ziet het wetsvoorstel huurverhoging op grond van inkomen als een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van huurders en spreekt van een gluurverhoging. De bond roept huurders op om bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te melden dat hun privacy wordt geschonden.

Hoewel de Tweede en Eerste Kamer de nieuwe regelgeving nog niet hebben behandeld, zijn verhuurders al begonnen met het opvragen van inkomensindicaties bij de Belastingdienst. Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt het onacceptabel dat belastinginformatie ter beschikking wordt gesteld aan particuliere organisaties, te meer daar er geen maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de informatie over de inkomens op straat komt te liggen. ‘Het zijn wel 390 corporaties, 32 institutionele beleggers, 11.000 beheerders en makelaars, en honderden particuliere verhuurders.’

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de inbreuk op de privacy door de maatregel zo ingrijpend, dat ze hoogstens te verdedigen valt op grond van een ‘pressing social need’. Van een dergelijke maatschappelijke noodzakelijkheid is echter duidelijk geen sprake. ‘Nog los van de omstandigheid dat niet valt in te zien op welke grondslag iedere medebewoner zijn/haar inkomensgegevens aan de huurder dient te verstrekken, indien de desbetreffende medebewoner daarvoor geen toestemming geeft, betekent dit een ernstige inmenging van het recht op respect voor privéleven en de medebewoners’, aldus het CBP

Meer informatie over de gluurverhoging en over de mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken staat op de door de Woonbond gelanceerde website www.gluurverhoging.nl

De gluurverhoging

De gluurverhoging komt er op neer dat verhuurders een huishouden met een inkomen van meer dan 43.000 euro bruto per jaar een extra huurverhoging van 5% mogen aanzeggen, op grond van een door de Belastingdienst te leveren inkomensindicatie over 2010. Die vijf procent komt bovenop het inflatiepercentage dat voor elke andere huurder als maximum geldt. Voor deze huishoudens stijgen de huren per 1 juli 2012 daardoor met 7,3%. En dat terwijl de koopkracht toch al daalt!

Botte maatregel

Door de huurprijs van sociale huurwoningen voor de middeninkomens op te trekken, wil het kabinet de doorstroming stimuleren. Volgens de Woonbond is het een botte maatregel die zich eenzijdig richt op huurders met een middeninkomen, zonder de woningmarkt integraal te hervormen. Deze kritiek wordt gedeeld door de Raad van State. De Raad stelt dat alleen een negatieve prikkel wordt gegeven in de vorm van een huurverhoging op grond van inkomen, zonder dat er reële alternatieven beschikbaar worden gesteld, in de zin van betaalbare alternatieven.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging
privacy

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen