Gluurverhoging op de lange baan

12 september 2012

De Eerste Kamer heeft de invoering van de gluurverhoging op de lange baan geschoven. Gisteren besloot de Senaat om pas verder te gaan met de behandeling van het wetsvoorstel als de ‘kleine’ gluurverhoging van 1% ook op de agenda staat. Het is nog onduidelijk wanneer gaat gebeuren.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

De Eerste Kamer heeft voor dit uitstel gekozen omdat men wil voorkomen dat er twee verschillende regelingen ontstaan die met verschillende criteria werken. De kleine gluurverhoging maakt onderdeel uit van het Kunduz-akkoord en verschilt op een aantal punten met de ‘grote’ gluurverhoging van 5%. De beroepsprocedure is in de twee voorstellen op een andere manier geregeld en de kleine gluurverhoging kent een privacywaarborg die niet in de 5%-regeling is opgenomen.

Voor de Eerste Kamer verder gaat met de behandeling van de gluurverhoging, moet het wetsvoorstel voor de 1% gluurverhoging eerst door de Tweede Kamer worden aangenomen. Voorlopig staat dit wetsvoorstel daar nog niet op de agenda. Het is afwachten of dit wetsvoorstel na de verkiezingen nog op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen.

De Woonbond is blij met de kritische houding van de Eerste Kamer. Als deze maatregel wordt aangenomen, zijn huurders erbij gebaat dat dit zorgvuldig gebeurt. Veel liever ziet de Woonbond dat deze maatregel wordt vervangen door een integrale aanpak van de woningmarkt.

betaalbaarheid
Eerste Kamer
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen