Persbericht

Gluurverhoging leidt tot uitvoeringsproblemen

3 april 2012

Woensdag 4 april behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om huishoudens met een inkomen van meer dan 43.000 euro bruto een extra huurverhoging op te leggen van 5%. De Woonbond waarschuwt voor willekeur en grote uitvoeringsproblemen en vraagt de Tweede Kamer met klem de huurmaatregel af te wijzen of in ieder geval niet tot overhaaste invoering op 1 juli over te gaan.

De extra huurverhoging, door de Woonbond gluurverhoging genoemd, is afhankelijk van het inkomen van twee jaar terug. De nieuwe wet dupeert daardoor huishoudens met een wisselend inkomen, zoals ZZP-ers, werknemers met flexibele arbeidscontracten en ouderen die de afgelopen twee jaar met pensioen zijn gegaan. Eerder spraken FNV en Woonbond in dit verband van een botte huurverhoging, die geen rekening houdt met het deel van een inkomen dat al opgaat aan de huur of met de samenstelling van een huishouden. 'De gluurverhoging leidt tot willekeur. Er zijn bijvoorbeeld sociale huurwoningen met huren boven de 664 euro, waarvoor de huurder toch een extra huurverhoging van 5% moet betalen.'

De maatregel treft ook huurders die volkomen legitiem in een corporatiewoning wonen. Het inkomen dat een rol speelt bij de toewijzing van sociale huurwoningen wordt namelijk anders berekend dan het inkomen voor de gluurverhoging. Bij de toekenning van sociale huurwoningen wordt het inkomen van inwonende kinderen niet meegeteld, maar bij de gluurverhoging wel. Daarnaast wordt bij de toewijzing wel rekening gehouden met bijzondere omstandigheden, terwijl bij de gluurverhoging geen hardheidsclausule geldt. Veel huurders die feitelijk geen mogelijkheid hebben om door te stromen komen hierdoor straks in grote financiële problemen.

Het wetsvoorstel is niet alleen willekeurig. Door de overhaaste invoering dreigen grote uitvoeringsproblemen. Zonder een goede wettelijke inbedding wordt de privacy van huurders geschonden. Het kabinet en de verhuurders lopen hiermee juridische risico's. Maar ook blijkt dat de Belastingdienst de uitvoering niet aan kan, waardoor de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.

Uit advies van Hemony Advocaten blijkt dat het gehanteerde begrip huishoudinkomen niet gegrond is in het huurrecht. Er is slechts een verbintenis tussen de huurder en een verhuurder. Het is juridisch onjuist om het inkomen van niet-huurders een rol te laten spelen bij het bepalen van de huurverhoging. Hemony Advocaten wijst er ook op dat er ongewenst strategisch gedrag kan ontstaan doordat medebewoners zich vlak voor de huurverhogingsdatum uit de woning laten schrijven.

Tenslotte betwijfelt de Woonbond ernstig of de Huurcommissie in staat is om alle extra bezwaren tegen de huurverhoging die de nieuwe wetgeving gaat opleveren, allemaal binnen de gestelde afhandeltermijnen te behandelen. Het impliceert namelijk een verdubbeling van het aantal geschillen dat nu in een jaar wordt behandeld. Daarbij wordt de huurcommissie voor de beoordeling van de inkomensafhankelijke huurverhoging ook nog eens afhankelijk van de gegevens van de Belastingdienst en de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat vergroot de kans op uitvoeringsproblemen bij de Huurcommissie, omdat de Belastingdienst niet altijd (juiste) gegevens kan leveren en het GBA zijn zaakjes geregeld niet op orde heeft.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

Persvoorlichter

Woonbond - afdeling communicatie
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen