Gluurverhoging opnieuw uitgesteld

20 juni 2012

De Eerste Kamer heeft het besluit over de invoering van de extra huurverhoging uitgesteld. Het voorstel wordt aangehouden tot minister Spies een aantal belangrijke wijzigingen in het voorstel heeft aangebracht. Het oorspronkelijke wetsvoorstel kan niet op een meerderheid in de Eerste Kamer rekenen.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

De Eerste Kamer wacht tot het voorstel voor 1% extra huurverhoging, zoals dat is opgenomen in het Kunduzakkoord, is verwerkt tot een wetsvoorstel. Dan verwacht de Kamer een brief van minister Spies, waarin wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met de verschillen tussen beide wetsvoorstellen. Naar aanleiding van die brief bepaalt de Eerste Kamer hoe ze verder gaat met de behandeling van de gluurverhoging.

De Woonbond is gematigd positief over het standpunt van de Eerste Kamer. 'Het is goed dat de Eerste Kamer zich niet heeft laten opjagen door Spies,' aldus directeur Ronald Paping. 'Nu is er tijd om een goede afweging te maken. Het wordt tijd dat de politiek inziet dat gluurverhoging niet het juiste middel is om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het woningmarktakkoord Wonen 4.0, waarin gewerkt wordt met een huursombenadering, biedt veel betere perspectieven.'

Geen garanties

Ook minister Spies lijkt zich te realiseren dat de gluurverhoging niet zal zorgen voor een betere doorstroming in de huursector. Desgevraagd moest ze in de Eerste Kamer toegeven dat er geen garanties zijn dat de wet ervoor zorgt dat meer goedkope huurhuizen beschikbaar komen voor de laagste inkomens.

Niet in 2012

Het is hierdoor zeer onwaarschijnlijk geworden dat de gluurverhoging nog in 2012 kan worden geïncasseerd door de verhuurders. Enkele corporaties, waaronder Ymere, Rochdale, De Key en Vestia, hebben bij de jaarlijkse huurverhoging een voorbehoud gemaakt. Indien de extra huurverhoging door de Eerste Kamer zou worden aangenomen, zouden ze de huishoudens die hiervoor in aanmerking zouden komen een nieuwe aanzegging toesturen. Omdat een huurverhoging altijd twee maanden vooraf moet worden aangezegd, lijkt het onwaarschijnlijk dat de extra huurverhoging dit jaar nog zal worden geïncasseerd. De meeste corporaties hebben overigens al in een eerder stadium afgezien van het aanzeggen van de extra huurverhoging in 2012.

betaalbaarheid
Eerste Kamer
inkomensafhankelijke huurverhoging
kabinetsbeleid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen