Gluurverhoging is in strijd met privacywetgeving

12 maart 2013

De Eerste Kamer debatteert vandaag over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voorafgaande aan het debat vroeg de Woonbond nogmaals advies over de privacyaspecten van het wetsvoorstel aan advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.

Net als in hun eerdere notitie (19 februari), komt Kennedy Van der Laan tot de conclusie dat het huidige wetsvoorstel strijdig is met het grondrecht op privacy zoals neergelegd in artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Met name vanwege de volgende argumenten:

  • De effectiviteit van de regeling om het doel van doorstroming te bereiken wordt niet onderbouwd;

  • Er wordt niet aangegeven of de maatregel van een gluurverhoging proportioneel en te rechtvaardigen is om het doel te bereiken;

  • De privacy-waarborgen zijn onvoldoende;

  • De door de minister aangehaalde rechtszaken ondermijnen eerder zijn standpunt, dan dat ze het versterken. Bij de ene zaak gaat het om een andere kwestie, waarbij geconcludeerd is dat de schending disproportioneel is. En bij de andere zaak wist de overheid wel te onderbouwen dat de maatregel het doel diende. Dat is in het geval van de gluurverhoging niet zo, concludeert Kennedy Van der Laan.

De Woonbond heeft de Eerste Kamer opgeroepen om de voorliggende wetsvoorstellen kritisch te beoordelen op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid en strijdigheid met andere wetgeving. De conclusie kan dan niet anders zijn, dan dat de wetgeving wordt verworpen.  

inkomensafhankelijke huurverhoging
kabinetsbeleid
privacy

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen