Is het goed dat de toegang tot verzorgingshuizen wordt beperkt?

31 oktober 2012

Het oude kabinet Rutte I heeft vorige maand ingestemd met het plan om mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Wie intensieve verzorging nodig heeft kan volgend jaar nog in een instelling terecht, wie lichtere zorg behoeft niet meer. De vraag is of dat een goed idee is. Wat vindt u?

Bejaarde dame wordt uit stoel geholpen

De in het Lenteakkoord afgesproken maatregel om de toegang tot verzorgingshuizen te beperken zou specifiek gaan gelden voor mensen die na januari 2013 een indicatie voor zorg krijgen volgens een Zorgzwaartepakket op niveau 1, 2 of 3.

Dit zou een de overheid een besparing opleveren, want zorg aan huis is goedkoper dan zorg in een instelling

Na protest door tal van cliënten- en zorgorganisaties heeft het oude kabinet besloten dat het nieuwe beleid per 2013 alleen gaat gelden voor Zorgzwaartepakket 1 en 2.
Het gaat dan om mensen die dagelijks (veel) hulp nodig hebben bij hun persoonlijke verzorging, maar die nog wel zelfredzaam genoeg zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Er wordt een jaar langer tijd de tijd genomen om de maatregel uit te werken voor mensen die zwaardere zorg behoeven. (Zorgzwaartepakket op niveau 3).

Zorgen

Naar aanleiding van de bezuinigingsplannen heeft ook de Woonbond zijn zorgen geuit. De Woonbond ondersteunt het principe om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar alleen als de randvoorwaarden aanwezig zijn om dit verantwoord mogelijk te maken. Aan levensloopgeschikte woningen is op dit moment een groot tekort.

Voor en tegenstanders

CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer is voorstander van het beperken van de toegang tot verzorgingshuizen. Zij vindt dat de zorg die wordt verleend in een verzorgingshuis tegenwoordig ook prima thuis gegeven kan worden. Nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van e-Health kunnen hier aan bijdragen. Door ouderen in hun eigen sociale omgeving te verzorgen kan er ook gemakkelijker samenwerking ontstaan tussen de mantelzorg en de professionele zorg.

Marthijn Laterveer, plaatsvervangend directeur van belangenvereniging van LOC Zeggenschap in zorg ziet veel problemen. Veel ouderen waarderen in het verzorgingshuis de veiligheid en de contacten met anderen. Ook na het scheiden van wonen en zorg zullen veel ouderen  met andere ouderen in hetzelfde gebouw willen wonen. Juist vanwege de veiligheid en de gezelligheid. Anders zitten ouderen straks eenzaam achter hun eigen voordeur.

De stelling van de maand luidt: ‘Het is goed dat de toegang tot verzorgingshuizen wordt beperkt’. Wat vindt u?

Lees meer over de argumenten van Keijzer en Laterveer en geef uw mening.

senioren
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen