Groningen krijgt woningcorporatie voor middeninkomens

8 november 2016

Veel huishoudens met een middeninkomen verdienen net te veel voor de sociale huursector, maar kunnen de huurprijzen in de vrije sector niet betalen. Het Groninger Woongenootschap begint daarom een ‘corporatie’ voor middeninkomens.

speuren naar een woning

In een stad als Groningen ligt de focus op duurdere woningen in de particuliere sector, jongerenhuisvesting en, in mindere mate, sociale woningbouw. Voor de middengroepen wordt niet of nauwelijks gebouwd, concludeert het woongenootschap.

Groep tussen wal en schip

Corporaties zijn gebonden aan inkomenseisen, en de vrije markt bouwt vooral voor het dure segment. Het Groninger Woongenootschap wil huur én koopwoningen gaan realiseren voor de groep die tussen wal en schip valt. De focus ligt op starters, kleine ondernemers, (jonge) stadsgezinnen, alleenstaanden, voormalige tijdelijke huurders en diverse andere bijzondere woondoelgroepen.

Zoektocht naar investeerders

‘Hoewel we de grens niet hard hanteren, zal het over het algemeen gaan om mensen met een (gezamenlijk) jaarinkomen van tussen de € 30.000,- en € 60.000,- bruto per jaar.’  schrijft het Groninger Woongenootschap op haar website. De corporatie gaat nu op zoek naar investeerders.

beschikbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen