Groningen krijgt woningcorporatie voor middeninkomens

8 november 2016

Veel huishoudens met een middeninkomen verdienen net te veel voor de sociale huursector, maar kunnen de huurprijzen in de vrije sector niet betalen. Het Groninger Woongenootschap begint daarom een ‘corporatie’ voor middeninkomens.

speuren naar een woning

In een stad als Groningen ligt de focus op duurdere woningen in de particuliere sector, jongerenhuisvesting en, in mindere mate, sociale woningbouw. Voor de middengroepen wordt niet of nauwelijks gebouwd, concludeert het woongenootschap.

Groep tussen wal en schip

Corporaties zijn gebonden aan inkomenseisen, en de vrije markt bouwt vooral voor het dure segment. Het Groninger Woongenootschap wil huur én koopwoningen gaan realiseren voor de groep die tussen wal en schip valt. De focus ligt op starters, kleine ondernemers, (jonge) stadsgezinnen, alleenstaanden, voormalige tijdelijke huurders en diverse andere bijzondere woondoelgroepen.

Zoektocht naar investeerders

‘Hoewel we de grens niet hard hanteren, zal het over het algemeen gaan om mensen met een (gezamenlijk) jaarinkomen van tussen de € 30.000,- en € 60.000,- bruto per jaar.’  schrijft het Groninger Woongenootschap op haar website. De corporatie gaat nu op zoek naar investeerders.

beschikbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen