Groningse huurders voelen zich speelbal van kabinet

13 juni 2018

Door recente besluiten van minister Wiebes verkeren huurders in Groningen in grote onzekerheid over de noodzakelijke versterking van hun woning. Zij voelen zich speelbal van het kabinet.

Binary Data Aardbevingschade aan huurwoning in Uithuizen
Huurhuis met schade als gevolg van aardbevingen, ontstaan door de gaswinning door de NAM. Uithuizen, 2015.  

Eind maart maakte minister Wiebes bekend dat de gaswinning in Groningen drastisch wordt verminderd. Vanaf 2030 wordt er helemaal geen gas meer gewonnen uit het gebied. Eindelijk goed nieuws voor bewoners in het aardbevingsgebied zou je denken, maar het enthousiasme bij bewoners bekoelde al snel.

Plan voor versterking in de ijskast

Eind mei werd duidelijk dat Wiebes ook de plannen voor versterking van hun woningen wil herzien. Het idee daarachter: als de gaskraan dichtgaat is een grootschalige versterkingsoperatie misschien niet nodig. Vandaag werd bekend dat de versterkingsadviezen voor ongeveer 1100 huurwoningen en 500 koopwoningen toch beschikbaar worden gesteld. Maar de aanpak van deze zwakke en onveilige huizen staat voorlopig nog in de ijskast.

Onbetrouwbare overheid

Huurders in Groningen zijn daar zeer verbolgen over. “Geld speelt geen rol, maar onze huizen en ons woongenot worden als speelbal gebruikt.” Dat zegt Ida Douma, voorzitter van het Huurdersplatform Bedum - Ten Boer. “Huurders wonen nu in huizen waarvan duidelijk is dat ze versterkt moeten worden, maar de overheid zet eerder gemaakte afspraken op de helling. Wat kunnen wij als bewoners (huurders) doen tegen deze onbetrouwbare overheid?”

Motie verworpen

Afgelopen dinsdag kwam een motie van de Kamerfracties van GroenLinks, SP en PvdA in stemming. Het kabinet wordt daarin opgeroepen om de versterkingsoperatie gewoon door te laten gaan. Alle oppositiepartijen stemden voor deze motie, maar de regeringsfracties waren tegen. Daardoor is nog steeds niet zeker of huurders van een woning die door aardbevingen onveilig is geworden straks weer veilig kunnen wonen. “Verbijsterend”, zegt Sylvo Gaastra van de Woonbond. “Weinig is emotioneel zo slopend als langdurige onzekerheid, zeker als het je eigen veiligheid betreft.” 

Van kastje naar de muur

Huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied werken samen in het HPAG, het HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen. HPAG wijst erop dat huurders -meer nog dan huiseigenaren- van het kastje naar de muur worden gestuurd. “Als je huis versterkt moet worden brengt dat allerlei kosten en gedoe met zich mee. Huiseigenaren kunnen aankloppen bij het Centrum Veilig Wonen, maar huurders hebben zowel met dit centrum als met hun verhuurder te maken.” Volgens HPAG is er nog veel onduidelijk over de kosten voor huurders. En gaan enkele corporaties anders om met de rechten en plichten van hun huurders, door afspraken met de NAM en Centrum Veilig Wonen. HPAG en de Woonbond pleiten daarom voor een integrale dorpsaanpak, waarbij de huurders van het begin af aan worden betrokken en invloed hebben op de versterking van hun huis. 

kabinetsbeleid
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen