Groot tekort sociale huurwoningen

13 juli 2016

Er zijn te weinig sociale huurwoningen. Het aanbod krimpt en de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen neemt juist toe.

Handen bouwen aan eurohuisje

De Woonbond, VNG en Aedes lieten gisteren een duidelijk signaal horen bij het tv-programma EenVandaag. ‘Het aantal sociale huurwoningen krimpt, er zijn er nu gewoon te weinig,’ aldus Ronald Paping van de Woonbond.

Minder aanbod maar meer vraag

In de periode 2009-2015 zijn er in de corporatiesector 262.400 sociale huurwoningen verdwenen. Door verkoop, sloop en liberalisatie. De vraag naar sociale huurwoningen neemt juist toe. Door de negatieve inkomensontwikkeling van mensen de afgelopen jaren, maar ook doordat statushouders een woning nodig hebben en GGZ-patiënten en ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, neemt de vraag toe. De organisaties gaven aan dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft zodat corporaties meer kunnen investeren.

Verhuurderheffing

Minister Blok gaf toe dat er op veel plaatsen in Nederland een tekort aan sociale huurwoningen is. Maar volgens de minister kunnen corporaties, ook met de verhuurderheffing, genoeg bijbouwen. De verslaggever wees Blok er op dat de woningen ook verduurzaamd moeten worden en waar nodig de huren omlaag moeten, en elke euro maar één keer uitgegeven kan worden. 'Wij vinden dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft, of op zijn minst dat het budget in de sector blijft en kan worden besteed in die regio’s waar het nodig is,' aldus Jop Fackeldey namens de VNG. 'Ik erger me kapot, want het is kortzichtig en onverstandig beleid,' reageert Marc Calon van Aedes. 

Brede maatschappelijke oproep tegen heffing

Op de vraag wat Blok doet met de brede maatschappelijke oproep (van FNV tot VNO NCW) om de verhuurderheffing af te schaffen zodat de huren omlaag kunnen waar dat nodig is, en corporaties meer kunnen investeren, bleef de minister het antwoord schuldig.

beschikbaarheid
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen