Persbericht

Grote zorgen aanbod betaalbare huurwoningen

15 september 2015

‘Huurders zijn de afgelopen jaren opgezadeld met torenhoge huren, en woningzoekenden lopen tegen enorme wachtlijsten aan,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De trendbreuk die nodig is om voldoende betaalbare huurwoningen te garanderen wordt met deze Miljoenennota niet ingezet.’

De Woonbond is blij dat er niet bezuinigd wordt op de huurtoeslag, maar stelt dat de druk op het huurtoeslagbudget groot blijft door de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren. Zo zijn de huren volgens het CBS in de periode 2013-2014 met bijna 10% gestegen en komt de gemiddelde huurstijging voor de gereguleerde sector in 2015 uit op 2,6%, 1,6% hoger dan de inflatie. ‘Steeds meer huurders zijn financieel in de knel geraakt door het huurbeleid van de afgelopen jaren,’ aldus Paping in reactie op de vandaag verschenen Rijksbegroting.

De verhuurdersheffing die sociale verhuurders moeten betalen stijgt dit jaar naar 1,3 miljard euro. Dit staat haaks op de noodzaak om te investeren in voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen. De landelijke huurdersvereniging maakt zich ernstig zorgen om de beschikbaarheid van huurwoningen in het goedkope segment en het middensegment. Vooral bij sociale huurwoningen (huren tot € 710 per maand) nemen de tekorten snel toe. Paping: ‘De verhuurdersheffing moet van tafel en ingezet worden om betaalbare huurwoningen te realiseren.’ In de begroting wordt juist gesproken over de inzet op duurdere huurwoningen.

Daarnaast wordt er in de begroting gesproken over het verruimen van de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten. De Woonbond wijst erop dat dit de rechten van huurders aantast, en geen oplossing is voor het echte probleem, namelijk een tekort aan betaalbare huurwoningen.

betaalbaarheid
kabinetsbeleid

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen