Handreiking prestatieafspraken gepubliceerd

24 juli 2015

Begin deze maand ging de nieuwe Woningwet in. Huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten moeten voortaan samen tot prestatieafspraken komen. Vandaag is de handreiking voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties gepubliceerd.

Drie mensen in overleg

Onder de nieuwe Woningwet krijgen huurdersorganisaties meer te zeggen over het lokale huurbeleid. De vandaag gepubliceerde handreiking is een samenwerking tussen de Woonbond, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Aedes.

Voor huurders, gemeenten en corporaties is een nieuwe tijd aangebroken. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn belangrijke uitgangspunten. Dat betekent voor alle partijen nieuwe uitdagingen. In deze handreiking staan tips, praktijkvoorbeelden en worden valkuilen benoemd om lokale partners een handreiking te verschaffen voor het komen tot prestatieafspraken en de samenwerking rond de Woonvisie. De samenwerking op lokaal niveau start met de Woningwet 2015 niet bij nul. Vaak is er een (lange) traditie van samen optrekken en afspraken maken. Dit document heeft als doel om lokale partners een handreiking te verschaffen om die samenwerking te versterken, verdiepen of bestendigen; binnen de lijnen van het speelveld van de Woningwet.

huurdersorganisatie
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen