Hardheidsclausule voor mantelzorgers volgend jaar verruimd

9 juli 2013

De hardheidsclausule bij de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt in 2014 verruimd voor mantelzorgers. Dat heeft minister Blok toegezegd in een debat met de Tweede Kamer. Voor de huidige regeling komen veel mantelzorgers niet in aanmerking.

Oudere dame wordt geholpen

De Woonbond had de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief met de CG-raad en Platform VG erop gewezen dat de huidige regeling zijn doel voorbij schiet.

Geen indicatie vanwege mantelzorg

Chronisch zieken en gehandicapten worden pas uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging als ze een zorgindicatie van ten minste tien uur hebben. Als er een mantelzorger in huis is, wordt zo’n indicatie echter niet snel afgegeven. De reguliere zorg wordt dan immers deels vervangen door mantelzorg.

Verruimde regels

Op initiatief van de ChristenUnie vroeg de Tweede Kamer de regels in 2014 te verruimen. Minister Blok kwam hier aan tegemoet met een ruime toezegging. Ieder meerpersoonshuishouden waarin iemand woont met een langdurige zorgindicatie voor extramurale zorg, zal worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hoe de regeling er exact uit zal komen te zien, zal later blijken.​

inkomensafhankelijke huurverhoging
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen