Hogere maximale huurprijs door Blokpunten

20 oktober 2014

Met het voorstel voor het nieuwe woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend, kunnen de huurprijzen op veel plekken stijgen.

Huurprijs berekenen

In het nieuwe stelsel zijn de zogenaamde ‘Donnerpunten’, die voormalig minister Donner invoerde om in schaarstegebieden de maximale huurprijs te verhogen, meegesmokkeld. Terwijl er wordt gedaan alsof deze schaarstepunten vervallen.

Onbetaalbare woonlasten

De Woonbond vindt dat de Donnerpunten onterecht meegerekend worden in de nieuwe maximale huurprijs. Hierdoor krijgen huurders in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Den Haag te maken met huren die de pan uit rijzen. In het nieuwe stelsel wordt een deel van de huurprijs gebaseerd op de WOZ-waarde. Hiermee krijgt de gewildheid van de woning effect op de maximale huurprijs. De Woonbond vindt dat de Donnerpunten, die gebaseerd zijn op de schaarste, moeten vervallen. Anders telt schaarste en gewildheid dubbel in de gevraagde prijzen. In het voorstel voor het nieuwe puntenstelsel blijft de ruimte van de Donnerpunten voor huurverhoging echter gehandhaafd. De Woonbond vindt dit onterecht omdat het leidt tot onbetaalbare woonlasten voor huurders.

Blokpunten

'De Donnerpunten worden vervangen voor Blokpunten. Door de nieuwe systematiek komt er in veel schaarstegebieden zelfs een schepje bovenop', aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Juist in de gebieden waar men veel huur kan vragen zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgen de verhuurders de ruimte om hogere huren te vragen. Die ruimte zullen verhuurders benutten.’

Voordelen voor verhuurders

In het voorstel zitten nog meer regelingen die alleen voor de verhuurders gunstig uitpakken. Verhuurders krijgen de garantie dat nieuwbouwwoningen in de vrije sector geliberaliseerd blijven, ook al zakt de WOZ-waarde in de toekomst. De ‘serviceflatregeling’ waarbij een toeslag van vijfendertig procent op het aantal punten geldt, wordt vereenvoudigd. Om de huur voor een zorgwoning op te hogen hoeven verhuurders aan minder eisen te voldoen. Tot slot geldt er een ondergrens van een WOZ-waarde van 40.000 euro voor bijvoorbeeld containerwoningen die een zeer lage WOZ-waarde toegekend moeten krijgen.

Het voorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dat de wijzigingen per 1 juli 2015 ingaan.

belangenbehartiging
kabinetsbeleid
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen