Honderden huurders in incassostaking

16 juni 2015

Voor het derde jaar op rij krijgen huurders per 1 juli te maken met een gepeperde huurverhoging. In Rotterdam en Utrecht pikken huurders dit niet langer. Honderden huurders hebben zich aangesloten bij een incassostaking, waarbij ze hun volmacht voor automatische huurbetaling hebben ingetrokken.

hand houdt eurobiljet stevig vast

De deelnemers aan deze acties blijven de oude (niet-verhoogde) huurprijs gewoon betalen, maar zij laten de huur niet meer via een machtiging incasseren door de verhuurder.

In beide plaatsen worden deelnemers ondersteund door een actiecomité van de plaatselijke huurdersvereniging. In Rotterdam is dat het actiecomité Feyenoord in Actie. In Utrecht is het de Werkgroep Huuracties van STOK, de vereniging van bewonerscommissies van woningcorporatie Bo-Ex. De Rotterdamse corporatie Woonstad koos dit jaar voor de derde keer op rij voor de hoogst mogelijke huurverhoging die wettelijk is toegestaan. Veel andere woningcorporaties hebben dit jaar een andere keuze gemaakt. Die hebben –meestal op aandringen van hun plaatselijke huurdersvereniging- gekozen voor een veel lagere huurverhoging of zelfs huurbevriezing. De Rotterdamse en Utrechtse actievoerders wijzen erop dat hun verhuurders meer hadden kunnen doen om huren betaalbaar te houden. Zij zetten de incassostaking in als middel om duidelijk te maken dat voor huurders de maat vol is, na jaren van extreme huurverhoging.

Oude huurprijs betalen legale bezwaarmethode

De oude (niet-verhoogde) huurprijs blijven betalen is een legale manier van bezwaar maken tegen de huurverhoging. Als je de oude huurprijs blijft betalen zonder schriftelijk bezwaar te maken, moet je verhuurder voor 1 oktober een aangetekende herinneringsbrief sturen, waarin hij verzoekt om alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Daarna heb je als huurder tot 1 november de tijd om een formeel bezwaarschrift in te dienen bij de Huurcommissie. Krijg je ongelijk van de Huurcommissie dan moet je de huurverhoging alsnog betalen, met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de huurverhoging. En je bent 25 euro kwijt aan legeskosten.

Vorig jaar was Huurdersvereniging Salland de eerste huurdersvereniging die met succes een incassostaking organiseerde en huurders opriep om de oude huurprijs te blijven betalen zonder schriftelijk bezwaar te maken. Dat leidde in maart dit jaar tot een collectieve hoorzitting bij de Huurcommissie.

Ander actiemiddel: collectief huur betalen

Alleen huurders van woningen met een niet-geliberaliseerde huurprijs kunnen de Huurcommissie inschakelen bij een bezwaarprocedure. Maar wat kunnen huurders doen die in de commerciële sector huren en daarbij een geliberaliseerd contract hebben? Huurdersvereniging HBP&O uit Duivendrecht zette begin dit jaar een ludieke actie op touw. Een groep huurders betaalde de huur van februari aan de huurdersvereniging, die dit als één collectieve betaling op rekening van de verhuurder stortte. Daarbij werden codes verstrekt waarmee de verhuurder kon achterhalen op welke woningen de betaling betrekking had. Voor de verhuurder gaf dit extra administratieve rompslomp, terwijl de huurders keurig aan hun betalingsverplichting hadden voldaan. Het statement kwam luid en duidelijk over. De eigenaar van het commercieel verhuurde complex verbrak direct de radiostilte en kwam naar Duivendrecht om met de huurders te overleggen.

actie
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen