Huisjesmelker verliest vergunning

26 februari 2021

De verhuurvergunning is nog geen landelijk fenomeen, maar wordt dat waarschijnlijk wel. Minister Ollongren werkt aan een wetsvoorstel om zo’n vergunning landelijk mogelijk te maken. Uit een proef in verschillende gemeenten blijkt dat dit een goede manier is om foute verhuurders aan te pakken.

Landelijke overheid, gemeenten en woonorganisaties (waaronder de Woonbond) werkten de afgelopen 2 jaar samen aan een ‘aanpak goed verhuurderschap’. In verschillende gemeenten liepen proeven. Een van de maatregelen die beproefd werd is de verhuurdervergunning. Over de resultaten zijn gemeenten tevreden, daarom willen ze nu graag een landelijke grondslag voor het uitgeven (en bij wangedrag intrekken) van vergunningen.

Landelijke aanpak nodig

Een landelijke aanpak is nodig om te voorkomen dat huisjesmelkers die in de ene gemeente geweerd zijn panden kunnen opkopen in een naburige gemeente, om daar hun wanpraktijken voort te zetten. Een praktijkvoorbeeld is de landelijk beruchte Betty Chang. Nadat Utrecht haar vergunning had ingetrokken kocht ze in naburige gemeenten panden aan. Uit een recent bericht in het Algemeen Dagblad blijkt dat ze haar werkterrein inmiddels verlegd heeft naar Stichtse Vecht en Nieuwegein.

Ondersteunen huurders belangrijk

Uit de proeven in de ‘aanpak goed verhuurderschap’ blijkt ook opnieuw dat het helpt om huurders en woningzoekenden goed voor te lichten over hun rechten. Op plekken waar huurdersondersteuning goed geregeld is maken huisjesmelkers minder slachtoffers.  In tijden van woningnood is het extra belangrijk om te waarschuwen voor foute verhuurders die honderden euro’s te veel vragen, panden laten verkrotten en niet terugschrikken voor bedreiging en intimidatie.

Meldpunt Commerciële Verhuurders

Zelf ervaring met een particuliere verhuurder die het niet zo nauw neemt met de regels? Op het Meldpunt Commerciële Verhuurders kun je ervaringen melden. Is er in jouw woonplaats een Huurteam? Dan kun je daar terecht voor praktische ondersteuning. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen voor ondersteuning ook terecht bij de Huurderslijn.

commerciële verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen